Nederlands English Français Deutsch
Gereedschap 0Verslagen

PlazaRedactie vergadering

aangemaakt op 31 maart 2010 20:18 door toni

Anders, zaterdag 27 oktober 2001.

Allemaal weer de neuzen
dezelfde kant op.
(Dan zien we tenmiste niet dat
we van achteren worden aangevallen)

Locatie

René Voorburg
Bernadottelaan 68
Utrecht

Per o.v.: Neem de sneltrein, stap uit bij het winkelcentrum
(halte 5 mei plein, denk ik). Links is dan de Bernadottelaan.

Agenda

  Opening
  Aanstellen notulist
  Vaststelling definitieve agenda
  Hoofdlijnen toekomst LigfietsPlaza
  Ergonomie

  Nieuwe indeling
  Procedure wijzigingen

Bedrijvengedeelte
Extra's voor leden

  Moeten we dat doen?
  Wat moeten we doen?

(Semi)commercie
Verandwoordelijkheden
Relatie met andere activiteiten NVHPV
Negatieve meeltjes
Ligfietskaarten
Verkiezing beste inzending

Aanstellen notulist

Het voordeel van notuleren is dat je de uitkomst van de vergadering via de notulen iets in jouw richting kunt bijstellen.

Hoofdlijnen toekomst LigfietsPlaza

Over functionaliteit en usability (Er is veel op de Plaza dat nog beter kan, en er zijn ook nog allerlei extra functionaliteiten te verzinnen. Een risico (en eigenlijk gaat dat nu ook al een beetje mis) is dat de usability / ergonomie van de gebruikersinterface verloren dreigt te gaan door een gebrek aan samenhang.

Discussie hierover via mail is nogal omslachtig. Voor mij is het doel van deze bijeenkomst om hiervoor de neuzen in de zelfde richting te krijgen -of in ieder geval elkaars perspectief te leren begrijpen - en de hoofdlijnen van problemen / verbeteringen met de huidige Plaza en toekomstige uitbreidingen te bespreken.

Ergonomie

Nieuwe indeling

  Home (= nieuws)
  Vereniging (NVHPV)

  Verenigingsinfo [inclusief werkgroepen, kan op één pagina],
  Wordt lid!
  Infopakket

Ligfietsen

  Waarom een ligfiets?
  Overzicht modellen
  Aanschaftips
  Veel Voorkomende Vragen
  Vermist
  Links

Evenementen

  Toertochten
  Wedstrijden
  Themadagen [of evt. onder 'diversen' laten vallen?]
  Diversen

Handel

  Bedrijven
  Vraag/aanbod

Ligfiets-contacten

  Clubs
  Fotoboek
  Mailinglijst

Colofon

Procedure wijzigingen

Brechtje wil bespreken wat de procedure is als we later nog eens iets willen veranderen in de ergonomie van de Plaza. Moeten we instemming hebben van alle Plazaredactie en -beheer leden? Of formeren we een groepje mensen die beslist over de ergonomie? Of hoeven alleen grote ingrepen overlegd te worden, en worden kleine gemeld?

Bedrijvengedeelte

Paulus gaat er van uit dat de lange mail door iedereen is gelezen. Kernpunt voor hem is dat er een duidelijke, overzichtelijke en kwalitatief goede lijst van bedrijven op de plaza staat. Deze bedrijven krijgen de mogelijkheid om hun bedrijf voor het voetlicht te brengen, door zelf hun bedrijfsgegevens bij te houden.

Ook onderkent hij het belang van veel adressen in het land, waar je ligfietsen kunt kopen. Dat bijt elkaar. Alle dealers van alle producenten noemen betekent een vreselijk lange lijst. Van bedrijven die meestal een adres en een of twee merken te melden zullen hebben, is hij bang.

Alleen kleine/grote dealers werkt blijkbaar niet goed:
Enerzijds: Elfiets valt weg en anderzijds: er zijn maar weinig kleine dealers actief genoeg om zich te melden.

Een tussenvorm die hij bedacht heeft zou er zo uit kunnen zien:
Uit de bedrijvenlijst verdwijnt het verschil tussen kleine en grote dealer. De bedrijven die hier getoond worden bieden iets "extra" op ligfietsgebied. Eigenlijk dus gewoon de huidige lijst. Een dealer die fietsen te huur aanbiedt kan een criterium zijn: dan kun je verwachten dat de dealer meer verstand heeft/krijgt van dit metier.

Elke producent krijgt een mogelijkheid om een lijst met dealers aan te maken. Hier komt altijd een postcode bij. Hij verwacht dat de helft hier gebruik van kan/wil maken. (NPC, UNG, ACE, BEL, wrs. niet) Deze lijst wordt opgenomen in hun bedrijfs-pagina. Maar ook onderling verbonden.

Op het bedrijvenoverzicht komt een zoekblokje a la "Afstand" van het fotoboek, waarbij iemand een postcode in kan vullen, of als ingelogd mogelijk automatisch. Daaruit moet dan een lijst komen van dealers, gesorteerd op basis van de afstand tot je huis. Deels uit de gecombineerde lijsten van de producenten, deels uit het bedrijvenoverzicht. Beide categorieen krijgen automatisch toegevoegd welke merken geleverd kunnen worden. De laatste categorie krijgt er automatisch een link bij naar de betreffende bedrijvenpagina.

Zo'n vermelding zou er dus uit kunnen zien als:
8032MZ 3 km. Wielerhuis Faber, ligstraat 67. Zwolle, Alligt, Sinner
8011KL 6 km. Scholten tweewielerspecialist. Luttekestraat 7 Zwolle, Alligt, Sinner, Challenge, M5, Optima, Nazca. www.ligfiets.net/bedrijven/scholten
Waar hij nog helemaal niet uit is is het ergonomische aspect. Hier moet nog e.e.a. veranderen, maar hoe is nog in de toekomst verborgen.

Extra's voor leden

Moeten we dat doen?

  Voor het beantwoorden van die vraag moeten we ons afvragen:
  Hoeveel mensen zijn geen lid omdat ze hun informatie op ligfietsplaza kunnen vinden?
  Is er belangstelling voor onze leden voor die extra zaken
  Komt het afschermen van informatie niet onsympatiek over


Wat moeten we doen?

Suggensties hiervoor zijn:
Oude nummers HPV Nieuws (is HPV Nieuws relatief eenvoudig te digitaliseren?)
Speciale korting voor leden op artikelen
Adres en telefoon gegevens van bestuursleden.
Instellingen voor e-mail (Bezoekers kunnen via http://www.ligfiets.net/nieuw/ zien wat er nieuw op LigfietsPlaza is. Gewaarschuwd worden per e-mail wordt dan een extra service voor de leden)
Advertenties op de markt voor niet leden pas een dag later laten zien. Leden krijgen op deze manier voorrang op eventuele interessante aanbiedingen.

(Semi) Commercie

Hoe gaan we hier mee om. Soms verschijnen er (gratis en voor niets) op LigfietsPlaza berichten met een commercieel karakter (TdF Derk Thys, bendrider on-line) In andere gevallen worden (vermeende) commerciele berichten ruckzichtsloos verwijderd, terwijl het ook als hobbyisme beschouwd kan worden. (De wieltjes Bram Smits)

Verandwoordelijkheden

Wie reageert op de algemene mails? Regel is 'wie zich aangesproken voelt', daarom antwoord Michiel (bijna) nooit als hij zich niet echt aangesproken voel. Soms komt het voor dat niemand reageert. Is dit wenselijk? Kunnen we hier duidelijkere afspraken over maken?

Ligfietskaarten

Waar zijn inderdaad die leuke kaarten gebleven die Brechtje vroeger wel eens aan vrienden mailde? Kan dat ook weer op de Plaza? Onder 'Ligfietscontact' of zo?

Toni heeft begrepen dat daar weinig gebruik van werd gemaakt, dus heeft hij er weinig (eigenlijk geen) aandacht aan besteed.

Verkiezing beste inzending

De beste inzending op LigfietsPlaza wint een T-shirt. De afgelopen keren heeft Toni wat genomineerd en daarop geen commentaar ontvangen. Deze keer kunnen we het echt democratisch doen. (Toni nominineert dus niks)

Meer info bij René Voorburg

Deelname aan alle activiteiten van de NVHPV geschiedt op eigen risico.Inschrijven

Inschrijven is op dit moment niet mogelijk.

Verslagen (0)