Nederlands English Français Deutsch
Gereedschap

Over de Nederlandse Ligfietsvereniging NVHPV

Word ook lid van de NVHPV en ontvang het prachtige blad Ligfiets& vier tot zesmaal per jaar!

De NVHPV is er voor iedereen die wat met (lig)fietsen heeft of wil hebben. Meer bekendheid voor ligfietsers, betere verbindingen en leuke evenementen. De NVHPV hanteert deze privacyverklaring (opgesteld mei 2018).

Wat doen we en waarom

De basis voor wat we doen staat uitgebreid beschreven in ons plan Menskracht Maakt Mobiel. Van jaar tot jaar worden daarvanuit speerpunten gekozen waar extra aandacht aan geschonken wordt.

Voorbeelden van waar je aan bijdraagt door lid van de NVHPV te worden:

  • Het jaarlijks organiseren van Europa's grootste ligfiets-evenement: Cycle Vision;
  • Betere infrastructuur voor álle fietsers zoals een F12 fietssnelweg van Arnhem naar Den Haag
  • Het uitgeven van een magazine: Ligfiets&;
  • Informatieverstrekking via internet: Ligfiets.net;
  • Het organiseren van wedstrijden, toertochten en technische dagen;
  • Deelname aan beurzen en informatiemarkten;
  • Eigen technisch onderzoek;
  • Technische ondersteuning van leden;
  • Het ondersteunen van allerlei initiatieven zoals plaatselijke tourclubs;
  • Nog veel meer


De vereniging is aangesloten bij de World Human Powered Vehicle Association WHPVA, vertegenwoordigd door Toni Cornelissen.

Meedoen als vrijwilliger

De vele activiteiten van de vereniging worden uitgevoerd door vrijwilligers. Dit wordt uitgevoerd via verschillende werkgroepen. Er is nog heel veel te doen, dus wil je ook een steentje bijdragen? Meld je voor meer informatie bij een van de bestuursleden.


Lid worden, blijven of beëindigen

Hierboven staan al heel wat redenen om ook lid te worden van de NVHPV. Aarzel dus niet langer en Word lid van de NVHPV Mocht je, ondanks de vele voordelen van het lid zijn, niet langer lid willen blijven, dan is een eenvoudig mailtje aan de ledenadministratie voldoende om aan het eind van het lopende jaar het lidmaatschap te beëindigen.

Adreswijzigingen

Voor een adreswijziging stuur je een mailtje naar de ledenadministratie.
Het bestuur vanaf april 2017 bestaat uit Roel, Maarten, Gerard, Marjolein, Jan en Jan.

Bestuur

Het bestuur zoals dat op dit moment in functie is bestaat uit:
Voorzitter Roel van Dijk - voorzitter@ligfiets.net
Secretaris Johan Vollenbroek - secretaris@ligfiets.net
Penningmeester Gerard Arends - penningmeester@ligfiets.net
Promotie - Marjolein van Dillen

Het bestuur maakt in zijn geheel het beleid van de vereniging en voert dat uit. Uitgangspunt hierbij is het beleidsplan Menskracht Maakt Mobiel De bestuursvergaderingen zijn in de agenda terug te vinden. Je kunt je aanmelden om een keer mee te praten.

Gezamenlijk beleid, maar elk onderdeel heeft 1 leidend bestuurslid. Deze taken worden na de ALV van 2 april 2017 opnieuw verdeeld.

Vrijwilligers- en personeelsbeleid, ligfiets.net, wedstrijden: tbd
Financien: Gerard
Ligfiets&:
Kampeer- en toercommissie, Promotie: Marjolein
Infrastructuur, Externe contacten: tbd
Cycle Vision, Technische en Wetenschappelijke commissie tbd

Voor ideeën, klachten en andere opmerkingen, kun je contact opnemen met onze communicatiefunctionaris: communicatie@ligfiets.net.

Officiële stukken

De Nederlandse Vereniging voor Human Powered Vehicles, NVHPV, werd op 10 november 1984 opgericht met als doel de verspreiding en ontwikkeling van mensaangedreven voer-, vaar- en vliegtuigen te bevorderen. Ze staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40259675. Buiten de statuten en het huishoudelijk reglement (zie hieronder) worden geen algemene voorwaarden gehanteerd.

De Statuten (4.5Mb) van de vereniging.
Het Huishoudelijk reglement (versie 2016) van de vereniging.
Het beleid is gebaseerd op ons beleidsplan Menskracht Maakt Mobiel.

Mensen die op ligfiets.net zijn ingelogd kunnen ook naar de bestuursnotulen.

Andere belangrijke stukken

Voor de wedstrijden van de NVHPV geldt geen helmplicht. Wel moeten wedstrijdrijders zich bewust zijn van hoe zij hun eigen veiligheid kunnen beinvloeden, waardoor zij een persoonlijke, weloverwogen beslissing kunnen nemen.
Voor wedstrijden die als gast gereden worden, gaat een eventuele lokale helmplicht boven de vrijstelling vanuit de NVHPV.

Dit is uitgebreid besproken. Het wordt alle wedstrijdrijders zeer sterk aangeraden om het helmendocument goed te lezen.

Laatste update: 19 mei 2018