Nederlands English Français Deutsch
Gereedschap 0Verslagen

Algemene Leden Vergadering NVHPV

aangemaakt op 22 juni 2016 09:18 door ligfries , bijgewerkt op 22 juni 2016 22:24 door ligfries

Anders, Kantine, sportpark Sloten, Cycle Vision, zaterdag 02 juli 2016.

Een korte extra algemene ledenvergadering van ligfietsvereniging NVHPV

Om 16:00 uur in de kantine vind een extra algemene ledenvergadering plaats.

Agenda

1. Opening
2. vaststellen agenda
3. Notulen ALV 12 maart 2016
kijk in deze] directory voor de concept notulen (inloggen verplicht)
4. financieel jaarverslag 2015 en verslag kascommissie
5. herziening begroting 2016
6. terugblik Cycle Vision Venray 2015
7. rondvraag en sluiting

De ALV is toegankelijk voor leden van de NVHPV.
Aanmelden wenselijk maar niet verplicht.
Voor inbrengen van extra agendaonderwerpen aub contact opnemen met voorzitter Kees van Malssen

Zie ook: www.ligfiets.net/nvhpv

Meer info bij voorzitter Kees van Malssen

Deelname aan alle activiteiten van de NVHPV geschiedt op eigen risico.Inschrijven

Om je in te schrijven dien je ingelogd te zijn.

Verslagen (0)