Nederlands English Français Deutsch
Gereedschap 10Verslagen

Algemene Leden Vergadering (ALV)

aangemaakt op 31 maart 2010 20:24 door ligfries

Anders, zondag 14 maart 2010.

Blijven slapen vooraf is mogelijk!

Opnieuw zullen we voor de ALV te gast zijn bij de Albert Schweitzer Scouting groep, Kromwijkerdijk 116, 3448 HW Woerden. De zaal gaat open om 10.00 uur en om 11.00 uur begint de vergadering met een onderbreking voor de lunch vanaf ongeveer 12.30 uur tot 13.30 uur.

Bijzondere aandacht zal er deze keer zijn voor het beleidsplan dat het bestuur samen met de leden voor de komende jaren heeft opgesteld. Het aannemen of afwijzen van dit plan kan gevolgen hebben voor het huishoudelijk reglement, dat dan ook ter goedkeuring zal worden neergelegd.

Om genoeg tijd voor een goede inhoudelijke discussie te hebben, is er geen voorprogramma aangeboden. De vergadering is uiterlijk om 17.00 uur afgelopen, de accommodatie moet om 18.00 uur opgeruimd zijn.

Om iedereen de gelegenheid te geven fietsend naar Woerden te komen, is er de mogelijkheid om te overnachten (overigens ook voor niet-fietsers). Zie details onderaan.
Om iedereen goed van eten en drinken te kunnen voorzien vragen we iedereen om zich vooraf aan te melden, bij voorkeur via de knop [inschrijven].
Let Op!
Slaapplaats moet letterlijk genomen worden: er is plaats om te slapen. Zelf zorgen voor slaapzak, matrasje/luchtbed etc. Douchegelegenheid is er ook (handdoeken zelf meenemen).

De notulen van het afgelopen jaar kun je hier terug vinden. De financiele stukken zijn beschikbaar op aanvraag bij de penningmeester of de secretaris of online op te halen. De jaarverslagen van de diverse commissies zullen onderaan dit bericht te vinden zijn. Op dit moment zijn reeds geplaatst de verslagen van de Kampeer en Toer Commissie (KaToCo), de World Human Powered Vehicles Association (WHPVA), de infrastructuur commissie, Ligfiets&, WK/Cycle Vision, TaCo, ligfiets.net en het informatiecentrum.

Direct na afloop van de ALV is de jaarvergadering van de NVHPV toerligfietsvereniging. Inschrijving aldaar.

Agenda

11:00
1. Opening.
2. Vaststellen van de agenda
3. Ingekomen post, mededelingen.
4. Notulen van de jaarvergadering van 8 maart 2009.
5. Terugblik van het bestuur over het afgelopen jaar.
6a. Eerste deel bespreking Menskracht Maakt Mobiel, het beleidsplan voor de komende jaren.

12:30 – 13:30 Lunch

13:30 6b Vervolg bespreking beleidsplan.
7. Huishoudelijk reglement (deel beleidsplan, aparte stemming)
8. terugblik vanuit de diverse commissies over het afgelopen jaar (met korte vooruitblikken naar 2010).
9. Prijsuitreiking aan de winnaars van het afgelopen seizoen.
10. Financieel jaarverslag.

korte koffie/thee pauze

11. Verkiezing van de voorzitter van het bestuur.
12. Verkiezing van de andere bestuursleden.
13. Vaststelling van de begroting 2010.
14. Benoeming kascommissie.
15. Rondvraag.
Uiterlijk 17:00
16. Sluiting.

Leden die onderwerpen aan willen dragen voor de ALV worden verzocht om dit bij het bestuur kenbaar te maken.
De voorzitter en de overige leden van het bestuur stellen zich beschikbaar om hun functie voort te zetten.

De leden worden van harte uitgenodigd zich kandidaat te stellen om het bestuur te versterken, of kandidaten bij het bestuur voor te dragen. De vereniging heeft een stevig bestuur, maar kan verdere versterking altijd gebruiken.
Kandidaatstelling aub uiterlijk 1 maart bij het bestuur.

Vooraf overnachten

Om fietsend naar de ALV te kunnen komen, om een avond alvast voor te praten, voor de gezelligheid of om welke reden ook: deelnemers aan de ALV kunnen vanaf zaterdag 18:00 terecht in het scoutinggebouw. De overnachting, een eenvoudige doch voedzame avondmaaltijd en een ontbijt worden door de vereniging aangeboden. Avondversnaperingen anders dan koffie/thee moeten zelf verzorgd worden.
Om goed iedereen van het juiste eten en drinken te kunnen voorzien en voldoende slaapplaatsen te kunnen regelen is inschrijven voor dit onderdeel verplicht. Dit kan via de knop "Inschrijven".

Jaarverslag

Waar een jaar geleden het jaarverslag sprak over een gewoon, rustig 2008
waarbij vooral goed op de winkel gepast kon worden, kan dat over 2009 zeker
niet gezegd worden.

2009 is voor de NVHPV een jaar van uitersten geweest.
Aan de ene kant een jubileum jaar – 25 jaar NVHPV – dat met diverse
activiteiten is gevierd. Hoewel niet alle oorspronkelijke plannen tot
uitvoering gekomen zijn, is er wel degelijk flink gevierd. Van een geslaagd
Werelkampioenschap in Tilburg tot traktaties bij de oliebollen- en
appelflappentocht. Wat extra’s bij de treffens en een jubileumshirt. Het
zal niemand ontgaan zijn dat er iets te vieren viel. Tijdens de ALV konden
we verheugd versterking van het betuur in de persoon van Hans Wessels
bekendmaken en een start maken aan het opzetten van een plan voor de
toekomst, het beleidsplan “Menskracht Maakt Mobiel”.

De keerzijde is geweest dat er rondom het wereldkampioenschap verschil van
inzicht is geweest. Dat is zover gegaan dat bestuurs- en WeCo-lid Marcel
van Eijk geen verantwoordelijkheid kon nemen voor de gevolgde procedure en
uitkomsten daarvan. Hij heeft daarop deze beide taken neergelegd. Dat
besluit is met spijt geaccepteert en op inhoudelijke gronden gerespecteerd.
Het getuigt immers van moed om conclusies te trekken uit verschil van
inhoudelijke standpunten. De opgeworpen bezwaren tegen de gevolgde
procedure worden echter niet gedeeld. Indien de ALV dat verlangt, zal het
huidige bestuur zich daarvoor ter vergadering verantwoorden.

Helaas heeft een en ander tot gevolg gehad dat er effectief geen
versterking van het bestuur heeft plaatsgevonden en dat de nawerkingen veel tijd en energie hebben gekost. Tijd en energie die daardoor niet in meer
opbouwende activiteiten voor de vereniging kon worden gestopt. Het is
daarom des te prettiger dat in de tweede helft van het jaar alsnog
bestuursversterking heeft plaatsgevonden door het toetreden tot het bestuur
van Ida Sabelis.

De vele kleine en wat minder kleine zaken die in de loop van het jaar
afgehandeld zijn, zijn allemaal terug te vinden in de reguliere
bestuursnotulen.Zoals gewoonlijk zijn de meeste activiteiten via de
verschillende commissies uitgevoerd en zij zullen zich elk op deze ALV
verder presenteren. En dat wordt allemaal mogelijk gemaakt door de grote
groep, zeer diverse en actieve vrijwilligers die onze vereniging rijk is.
Dit is het grootste kapitaal dat een vereniging kan hebben en bij deze wil
ik dan ook graag alle vrijwilligers van harte bedanken, en enkelen in het
bijzonder.
***

Naast de jubileumactiviteiten en het overzicht houden over de commissies
heeft het bestuur zich in 2009 ook bijzonder ingespannen met betrekking tot
het formuleren van een lange termijn beleid. Het is goed om eens uitgebreid
stil te staan bij de geschiedenis én de toekomst van een vereniging als de
onze. Om na te denken over de doelstellingen en hoe deze het beste te
verwezenlijken zijn. De leden hebben de uitnodiging om mee te doen goed
opgepikt. In alle stadia van het proces hebben ze hun bijdrage geleverd.
Bij het verzamelen van ideeen, bij het stellen van prioriteiten en bij het
aanscherpen van de teksten. Ook de kaderbijeenkomst, die nu voor de tweede
keer is georganiseerd, stond dit keer in het teken van nieuw beleid. Maar
niet alleen de actieve vrijwilligers hebben hun steentje bijgedragen.
Verrassend veel leden die (nog) niet zo actief zijn hebben hun stem laten
horen. Dat maakt dat we als bestuur met veel vertrouwen vandaag dit plan,
“Menskracht Maakt Mobiel” aan de leden aanbieden om erover te spreken en
het vast te stellen als de koers voor de komende jaren.

Zie ook: http://www.ligfiets.net/nvhpv

Meer info bij Bestuur NVHPV


Grotere kaart weergeven

Deelname aan alle activiteiten van de NVHPV geschiedt op eigen risico.Inschrijven

Inschrijven is op dit moment niet mogelijk.

Verslagen (10)

avatar

Jaarverslag KaToCo 2009.
In 2009 hebben we weer het paas- en herfsttreffen met succes georganiseerd.
Op beide treffens hadden we ongeveer hetzelfde aantal deelnemers als de voorgaande jaren.
Wat betreft het aantal deelnemers kan je zeggen dat dit al enkele jaren stabiel is.
Voor het paastreffen ca. 100 deelnemers. Voor het herfsttreffen ca. 55 deelnemers.
Paastreffen:
Tijdens het paastreffen heeft Maarten Sneep voor het eerst een puzzel-toertocht georganiseerd.
Deze werd in groepen van ongeveer 10 personen verreden en hier kwam en dusdanig goede respons op dat
we dit jaar weer voor een puzzel-toertocht kiezen. Voordeel is dat de mensen meer in contact met elkaar
komen, samen de puzzels oplossen, en het rijden van de route met kleinere groepen veiliger is.
Paulus den Boer had een oproep gedaan om met water en petflessen raketten te maken. Deze is goed
opgepakt door diverse mensen en velen hebben zich hiermee vermaakt tijden het treffen.
Door Fred d Blok is, na aanleiding van het 10 jarig jubileum, een paasontbijt om de zondag georganiseerd.
Dit viel goed in de smaak.
Aan de zaterdag maaltijd, verzorgd door Gerold en Maartje met hulp van diverse deelnemers, deden meer
mensen mee dan normaal. We hebben binnen ruimte voor 80 eters. Degene die laat inschreven mochten wel
eten afhalen maar hadden geen plek binnen aan tafel. Gelukkig was het weer een geweldige meevaller zodat
er ook buiten gegeten kon worden.
Zondag was er weer de inmiddels traditionele BBQ. Fred de Blok en Michel Hoogzaad waren de BBQ-koks
en men kon bij Nico van Laar de gerechten afhalen. Helaas bleef er van de BBQ iets teveel over. Hier
moeten we dit jaar even goed naar kijken.
Financieel klopte het treffen, er bleef alleen wat wisselgeld over.
Herfsttreffen:
Dit treffen begint traditioneel met een BBQ op de vrijdagavond. Wij regelen de BBQ de deelnemers nemen
zelf het eten en drinken mee.
Zaterdag is er een gezamenlijke toertocht gereden onder leiding van Maarten Sneep en Oscar Roozen.
Halverwege een stop bij pannenkoekenboerderij “de Smickel” voor de inwendige mens.
Het eten is verzorgd door Gerold en Maartje met de altijd weer hilarische uitleg door Gerold hoe de flapjes te
eten.
Er is voor het herfsttreffen gekeken naar een alternatieve locatie na aanleiding van een vraag tijdens een
ALV. De meeste locaties die we gevonden en/of bekeken hebben zijn niet groot genoeg of hebben geen
gemeenschappelijke ruimte. We hebben één locatie gevonden die wel voldoet maar hier waren de kosten
veel te hoog. Dus volgend jaar is het herfsttreffen weer op de woensberg besproken.
Financieel had dit treffen een tekort wat door de NVHPV opgevangen is.
Opmerkingen:
Met Hankie Bos ben ik bezig om de financiën rond de treffen beter te regelen.
Er is een email-groep in het leven geroepen om de treffens beter en met meer mensen te kunnen
voorbereiden. Deelnemers hieraan zijn:
Nico van Laar
Maarten Sneep
Oscar Roozen
Paulus de Boer
Hankie Bos
Gerold Ormel
Maartje Nonhebel
Wendy Schipper
Marcel Vriezekolk

willempiccer, 09 feb 2010 00:00

mars

WHPVA

In 2009 is de rust wedergekeerd na de perikelen het jaar ervoor rond de naam International Human Powered Vehicle Association. De Amerikaanse HPV vereniging gebruikt deze naam nu. De associatie van HPV verenigingen gaat verder onder de naam World Human Powered Vehicle Association. De nieuwe site is ook online.

Het WK in Tilburg was de laatste in de geplande reeks van kampioenschappen. Het zag ernaar uit dat 2010 naar Zwitserland zou gaan, maar dat bleek organisatorisch niet haalbaar. Ondertussen is er echter wel een kandidaat voor de organisatie van het WK in 2010 gevonden: Jersey (29-31 mei). Voor 2011 gaat Zwitserland opnieuw proberen de organisatie voor een WK in Emmenthal rond te krijgen.

In 2009 is een Italiaanse HPV vereniging opgericht en deze heeft zich aangesloten bij de WHPVA. Propulsione Umana was ook aanwezig bij het WK in Tilburg.

Er zijn in 2009 conceptstatuten geschreven. Hierover is nog geen beslissing gevallen. Het uitgangspunt is het registreren en vestigen van de vereniging in Europa; gedacht wordt aan Zwitserland, Verenigd Koninkrijk of Nederland.

mars, 19 feb 2010 00:00

MaartenSneep

Jaarverslag Infrastructuurcommissie

De Infrastructuurcommissie is vorig jaar na de ALV begonnen. Dit eerste jaar is gebruikt ter oriëntatie en formulering van de bezigheden. Er is nu een eigen website – http://www.intercityfietser.nl – met daarop een overzicht van onze projecten en plannen. Inmiddels is het eerste contact met de Fietsersbond gelegd, en de vooruitzichten voor het opnemen van hinderlijke hekjes in de Fietsrouteplanner zijn positief.

MaartenSneep, 24 feb 2010 00:00

ligfries

Ligfiets& jaarverslag
2009 was voor Ligfiets& het jaar van:
weer zes nummers die zonder al te gekke vertragingen op de mat rolden
fantastisch werk van opmaker Hans Nieuwstraten, met steeds weer meer
verrassende details en een verbluffende timing.
het afscheid van redacteur Constantijn Bonebakker, met als laatste test de Leiba X-stream in nr. 3
de komst van redacteur Michel Hoogzaad, die met een reisverslag, triketest en gedegen redigeerwerk van alle markten thuis blijkt te zijn.
de komst van correspondent Paulus den Boer
mooie bijdragen van redacteuren Jos Hendriks, Maarten Sneep, Bas de Meijer, Ger van Donselaar
en correspondenten Henk Zuurbier, Polderfietser. Manuel Stoffers, Kees van Malssen
hoofdredacteur Rembrandt Bakker die maar geen vervanger kan vinden, alhoewel het met Eelco van Oosten bijna gelukt was. Pak aan die droomvrijwilligersbaan!
een uitje/etentje dat er maar niet van kwam
hier en daar een stukje jubileum

Tot slot de statistieken
Ongeveer een kwart van de 44 pagina's tellende Ligfiets& wordt gevuld met voorpagina en advertenties.
Een tiende wordt gevuld met vaste rubrieken:
Manuel Stoffers: Lezen (bespreking bladen),
Jos Hendriks: Kort-door-de-bocht (nieuwtjes over fietsen en accessoires),
Henk Zuurbier: Politiek getint voorwoord
Polderfietser: Column over veelfietserij
Kees van Malssen: Tussen de Wielen, verenigingsnieuws vanuit het bestuur

Twee pagina's gaan op aan inhoud, colofon, agenda.

Blijft over 27 pagina's om te vullen met een zo groot mogelijke verscheidenheid
aan onderwerpen. Iets meer dan de helft hiervan bestaat uit kopij, de rest komt
van redactieleden. Op basis van aantallen artikelen (dus niet aantal pagina's) was
de onderwerpenverhouding in 2009 als volgt:

16% Wedstrijdverslag/record 12/74
12% Beurs/Seminar 9/74
12% Forens/infra 9/74
12% Fietstests 9/74
10% Toertocht/weekend 7/74
8% Vakantie/reis 6/74
8% Interview IIIIV I 6/74
7% Accessoiretests 5/74
7% Zelfbouw 5/74
5% Vereniging/bestuur 4/74
3% Fysiologie 2/74

De wedstrijdverslagen waren voor meer dan de helft in het kader van CV/WK, na de twee nummers rondom CV/WK ontstond het beeld dat Ligfiets& overmatig
aandacht aan dat onderwerp besteedt.
Gezocht: mensen die uit de kast durven komen met artikelen over meer of minder succesvolle zelfbouw hpv's!

ligfries, 03 mrt 2010 00:00

ligfries

WK - Cycle Vision
Dit jaar is het evenement Cycle Vision gecombineerd met de organisatie van een WK in Nederland. Ook is aandacht gegeven aan het extra feestelijk maken van het evement in verband met het jubileumjaar van de vereniging.

Tilburg werd aantrekkelijk gevonden mede omdat het ook in een ander deel van het land lag. De organisatie steunde zwaar op de ondersteuning van de twee leden van het organisatiecomite in Tilburg.

Er zijn meerdere elementen toegevoegd die vermoedelijk ook volgende jaren herhaald zullen worden. We hadden elke avond een gezamelijke warme maaltijd, we hadden bij de lezingen een herhaling in de avonden.

De wedstrijden vonden plaats op de openbare weg wat een extra aantrekkingskracht op rijders had. Om de lokale organisatie en samenwerking
optimaal te laten zijn is samengewerkt met het fietsforum Tilburg. Verder heeft het fietsforum ook aansluiting gezocht voor het project Tilburg 200 jaar stad wat resulteerde in extra promotie, zowel lokaal als landelijk.

Dit jaar was bijzonder veel aandacht op promotie. De organisatie van het WK werd daarin gesteund door het fietsforum, Tilburg 200 jaar en ook door extra promotionele gelden die via de Nederlandse ligfietsvereniging beschikbaar zijn gesteld. De gelden die de beurs opbracht zijn ingezet op verschillende manieren, advertenties in fietsbladen, borden in Tilburg, vermeldingen op
websites. De bedoeling was extra inkomsten uit een grotere beurs te genereren, het aantrekken van extra veel standhouders is echter niet gelukt,
de bestaande stands zijn groter geworden waardoor de ruimte uiteindelijk toch is gevuld.

Dit jaar stonden de wedstrijden centraal. In een driedaags programma is wel een behoorlijke hoeveelheid wedstrijden gemaakt. Het wedstrijdprogramma op de openbare weg leverde wel behoorlijk wat uitdagingen op om het toch goed
te laten lopen. We gaan ervan uit dat dit eigenlijk het laatste jaar is deze mogelijkheid is geboden, met name in bewoond gebied. Dat wegen worden afgesloten gebeurt niet vaak in Nederland en is nu mogelijk geweest omdat het evenement in het programma voor Tilburg 200 jaar is opgenomen.

ligfries, 03 mrt 2010 00:00

avatar

Jaarverslag taco 2009.
De taco heeft in 2009 geen activiteiten ontplooid.

willempiccer, 04 mrt 2010 00:00

ligfries

Onze website www.ligfiets.net
In 2009 is Ligfiets.net een stabiele internetsite voor de vereniging geweest, waarin de ebruikelijke stroom bijdragen van gebruikers door is gegaan. De redactie heeft ook doorlopend voor nieuws en nieuwtjes gezorgd op de voorpagina en hiermee een bijdrage geleverd aan een voortdurend inhoudelijk verfrissende inhoud. Het gebruik van banners door bedrijven is nog steeds aan de lage kant, maar het gebruik door clubs en rondom toertochten is toegenomen. Vooral de introductie van thematoertochten (zoals open bollentocht, stroopwafeltocht en diverse andere) is hieraan
gekoppeld. Meteen heeft dat voor deze tochten ook flinke opkomsten tot gevolg gehad.

Organisatorisch is het achter de schermen een stuk lastiger geweest. De nieuwe content coordinator Jack Leenders heeft nog niet direct zijn stempel
op het geheel kunnen drukken en ook in 2009 is er weliswaar achter de schermen weer het een en ander aan vernieuwing van de techniek gewerkt, maar helaas hebben we het met elkaar niet voor elkaar gekregen om het nieuwe ligfiets.net van de grond te krijgen. De onderlinge communicatie is niet altijd optimaal geweest en dit heeft voor enige frustraties gezorgd.
Om de communicatie weer goed te krijgen, de frustraties uit de weg te ruimen en de vaart er goed in te krijgen voor ligfiets 2.0 is er tegen het eind van het jaar besloten om Marcel van Eijk als technisch coordinator te laten opvolgen door Bastiaan Welmers. Tegelijk heeft Kees van Malssen zijn taken als overall coordinator overgedragen aan Hans Wessels.

Nadat door de organiatorische problemen weinig vooruitgang werd geboekt in de bouw van de site, is met de wissel in de organisatie weer met frisse moed een doorstart gemaakt en zijn ondertussen grote vorderingen gemaakt. Voldoende om een preview van de nieuwe site beschikbaar te maken. De verwachting is dat deze vanaf 1 april 2010 de echte nieuwe
site zal zijn.

ligfries, 07 mrt 2010 00:00

ligfries

Informatiecentrum
Hierbij het overzicht van de verzendingen van 2009. Over de hele linie is het weer minder dan het jaar ervoor.

totaaljaar
infopakketten402009
nazendingen762009
overige bestellingen
bladen en
kwartetspellen92009

ligfries, 07 mrt 2010 00:00

avatar

WECO wedstrijd commissie

2009 stond voor de Weco in het teken van de kampioenschappen in Tilburg. Het was een moeilijke beslissing om te kiezen tussen de Flevopolder en Tilburg. Niet iedereen was er gelukkig mee dat tenslotte gekozen werd voor het straten/stad circuit in Tilburg. Het evenement als zodanig was prima georganiseerd. Pluimpje voor de mensen die er veel werk in gestoken hadden. Een leerpunt bij dit evenement was toch wel de veiligheid en de afspraken met de overheid. Die manco's resulteerden in een ernstig ongeluk en verleggen van het parcours op het allerlaatste moment.
Naast dit verreweg het belangrijkste evenement is er een zomer en wintercompetitie geweest. De deelname daaraan was zoals vorige jaren. Voldoende deelnemrs om de evenementen te organiseren en om gezellig en sportief te zijn. Maar meer deelnemers zijn welkom.
Niet zozeer de Weco, maar wel een wedstrijd aspect is het tijdmeetsysteem van de weco. Dat is in 2009 bijna 20 keer ingezet. Drie keer voor de winter competitie, vijf keer voor de zomercompetitie, zes keer in het buitenland.
Momenteel is de vrijwilligers bezetting van de Weco mager. Dus als er actieve vrijwilligers zijn die willen helpen de Weco te ondersteunen in de organisatie, dan zou dat prettig zijn.

arendsg, 09 mrt 2010 00:00

avatar

VOORLOPIGE NOTULEN.
ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE NVHPVTOERLIGFIETSVERENIGING
14 MAART 2010.

Locatie: Scouting Woerden.
Woerden.
Aanwezig:
Kees van Malssen – voorzitter.
Willem Piccer – secretaris.
Jan Limburg- penningmeester.
Theo van Goor.
Hans Wessels.
Jan-Marcel van Dijke.
Marcel Vriezekolk.
Frans van Schoot.
Bert van Vliet.
Ymte Sijbrandij.

1. Opening en mededelingen.
De voorzitter opent de vergadering om 17.39 uur.
2. Notulen van de ALV 2009.
De notulen worden vastgesteld.
3. Toelichting door de voorzitter op het beleid van het afgelopen jaar.
Kees: het is heel efficiënt en werkt ook prettig dat het bestuur van de NVHPV en het bestuur van de Toerligfietsvereniging samenvallen.
We zien een gestage afname van het aantal leden van de toerligfietsvereniging, waarschijnlijk omdat van de nieuwe NVHPV leden bijna niemand zich realiseert dat er nog een toerligvariant is.
Hij vraagt of iemand van de aanwezige leden hier iets actief aan wil veranderen.
Hans Wessels: we weten dat volgend jaar Parijs-Brest-Parijs is en dan zal het aantal leden wel weer toenemen.
Hans zal in het eerste nummer 2011 van Ligfiets& hieraan aandacht besteden, Gerrit Schotman zal in de loop van dit jaar aandacht besteden in Ligfiets& aan brevetten rijden.
4. Financieel verslag 2009.
Jan: we hebben dit jaar een overschot van 43 Euro omdat we een lid meer hebben dan we hebben afgedragen aan de NTFU.
Het aantal leden is gedaald van 101 naar 81. Tot nu toe hebben zich ongeveer 64 mensen gemeld voor 2010.
De kascommissie heeft de kas dit jaar niet gecontroleerd. De vergadering stemt er mee in dat dit volgend jaar kan gebeuren.
5. Verkiezing van de voorzitter van het bestuur.
Kees van Malssen wordt herkozen.
6. Verkiezing overige bestuursleden.
Jan Limburg en Willem Piccer worden herkozen.
7. Begroting 2010.
De begroting is opgesteld op basis van een ledenaantal van 80 leden.
Er wordt een overschot van 19 Euro begroot.
De begroting wordt goedgekeurd.
Het bestuur wil tegelijk met de begroting het mandaat hebben om het tarief voor 2011 vast te stellen.
De vergadering geeft het bestuur het gevraagde mandaat.
8. Benoemen kascommissie.
De kascommissie van de NVHPV krijgt van de vergadering een mandaat om ook de kas van de Toerligfietsvereniging te controleren.
De NVHPV kascommissie bestaat uit Theo van Soest en Theo Mol.
9. Rondvraag.
Jan Marcel van Dijke vraagt of op de een of andere manier de bekendheid van de toerligfietsvereniging binnen de NVHPV bevorderd kan worden.
Jan: ik heb een aantal jaren in Ligfiets& er aandacht aan besteed, de laatste jaren is het er niet meer van gekomen. Misschien is een banner op Ligfiets.net een idee.
Hans Wessels zal eind 2010 voor deze banner zorgen.
10. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 17.51 uur.

willempiccer, 27 mrt 2010 00:00