Nederlands English Français Deutsch
Gereedschap 0Verslagen

Algemene ledenvergadering NVHPV

aangemaakt op 31 maart 2010 20:22 door mars

Themadag, zondag 18 maart 2007.

Algemene ledenvergadering van de NVHPV.
Datum: 18 maart 2007.
Aanvangstijd: 14.00 uur.
Lokatie:
Hezemans Indoor Karting.
Vijfkamplaan 18.
5624 EB Eindhoven.
Tel: 040-2480445.
De lokatie is per bus vanaf station Eindhoven goed bereikbaar.

Agenda:

  Opening.
  Vaststellen agenda.
  Ingekomen post, mededelingen.
  Notulen van de jaarvergadering van 12 maart 2006.
  Terugblik vanuit het bestuur over het afgelopen jaar.
  Terugblik vanuit de diverse commissies over het afgelopen jaar:
  Prijsuitreiking van de winnaars van het afgelopen seizoen.
  Financieel jaarverslag.
  Verkiezing van de voorzitter van het bestuur.
  Verkiezing andere bestuursleden.
  Vaststelling van de begroting.
  Benoeming kascommissie.
  Rondvraag.
  Sluiting.

Direct aansluitend aan de vergadering is er de algemene
ledenvergadering van de Toerligfietsvereniging.

Agenda:

Opening.
Vaststelling agenda.
Mededelingen.
Verslag 2006.
Jaarstukken 2007.
Bestuursverkiezing.
Rondvraag.
Sluiting.

Meer info bij Bestuur NVHPV

Deelname aan alle activiteiten van de NVHPV geschiedt op eigen risico.Inschrijven

Inschrijven is op dit moment niet mogelijk.

Verslagen (0)