Nederlands English Français Deutsch
Gereedschap 0Verslagen

ALV van de NVHPV

aangemaakt op 31 maart 2010 20:21 door e_wannee

Themadag, zondag 12 maart 2006.

Op deze dag wordt de Algemene LedenVergadering van de NVHPV gehouden.

De locatie is Markant-Outdoor centrum, Gildeweg 5 in Braamt (ten zuiden van Doetinchem).

Routebeschrijving

Agenda van de dag:

12:30 lunch (broodjes en soep aanwezig; neem zelf ook wat brood mee)
13:30 opening ledenvergadering
agenda
mededelingen
notulen van de vorige ALV (21-3-2005 Amsterdam)
organisatie Ligfietsplaza (=Ligfiets.net)
relatie Plaza, Ligfiets& en PR-commissie
terugblik vanuit bestuur en commissies op het afgelopen jaar
prijsuitreiking winnaars van het afgelopen wedstrijdseizoen
financieel jaarverslag en begroting
bestuurs(her)verkiezing:

    Rein Boersma (voorzitter), Jan Limburg (penningmeester) en Ymte Sijbrandij (wedstrijden) stellen zich herverkiesbaar;
    Toni Cornelissen (ligfiets.net) en Erik Wannee (secretaris) stellen zich niet herverkiesbaar;
    Kees van Malssen (ligfiets.net) en Willem Piccêr (secretaris) stellen zich verkiesbaar op voordracht van het bestuur.
    Marcel van Eijk stelt zich eveneens verkiesbaar voor de functie van secretaris, op voordracht van tenminste 10 leden (conform artikel 17.2 van de statuten).

begroting 2006
rondvraag
sluiting, uiterlijk om 16:30 uur

Aansluitend is de ALV van de NVHPV Toerligfietsvereniging:

Meer info bij Erik Wannee

Deelname aan alle activiteiten van de NVHPV geschiedt op eigen risico.Inschrijven

Inschrijven is op dit moment niet mogelijk.

Verslagen (0)