Nederlands English Français Deutsch
Gereedschap 0Verslagen

Algemene LedenVergadering

aangemaakt op 31 maart 2010 20:19 door e_wannee

Anders, zondag 21 maart 2004.

De ALV zal worden gehouden tegelijk met de beurs op het openingsweekeind van de Elan sportshop in Mill.

Het is de traditie dat er naast de ALV altijd een of andere themabijeenkomst wordt geregeld. Omdat er op de beurs al veel te zien en beleven is, en bezoekers ongetwijfeld weet te boeien, geldt die beurs als extra programma, en zijn er geen speciale lezingen of workshops gepland.

De agenda van de ALV is als volgt:

opening (13:00 uur) en vaststelling agenda
mededelingen
notulen algemene vergadering 2003
prijsuitreiking wedstrijdcompetitie 2003
algemeen jaarverslag / rede van de voorzitter
verslag commissies
financieel overzicht 2003
verslag kascontrolecommissie

PAUZE
toekomst en koers van de vereniging aan de hand van hetgeen is voorbereid op het verenigingsweekeinde februari 2004
bestuursmutatie
begroting 2004
rondvraag
sluiting, uiterlijk om 16:00 uur

Na afloop van de ALV zal er in dezelfde ruimte de jaarvergadering worden gehouden van de NVHPV-toerligfietsvereniging.

De zaal sluit om 17:00 uur.

De stukken die bij de vergadering behoren zijn HIER als .pdf file te downloaden. Zo kunt u de vergadering voorbereiden. Ze zijn ook bij de zaal te verkrijgen.

Praktisch puntje: Bij binnenkomst krijgt iedereen twee consumptiebonnen. Wil men meer eten of drinken, dan kan dat ter plaatse gekocht worden.

Meer info bij Het bestuur


Grotere kaart weergeven

Deelname aan alle activiteiten van de NVHPV geschiedt op eigen risico.Inschrijven

Inschrijven is op dit moment niet mogelijk.

Verslagen (0)