Nederlands English Français Deutsch
Gereedschap

Verslag jaarvergadering en beurs in Mill

Gepubliceerd op 22 maart 2004 00:00 (48 keer bekeken) 0Reacties

Een leuke beurs met aardige noviteiten en tegelijk de jaarvergadering van de NVHPV, dit weekeinde was er op ligfietsgebied weer aardig wat te beleven.

Foto's zijn te vinden op:
van Leo Jonkers: http://www.sendpix.com/albums/04032107/janqqc4k9m/

van Bernard v.d. Weerd http://www.bvdweerd.nl/forum/viewtopic.php?t=4

Een greep uit het nieuws is een mooie hoge velg die door een bedrijf werd gebouwd, werkelijk naadloze sportkleding van Odlo, en vele schoenen van Adidas.

De ALV werd in korte tijd gehouden. Sommigen hadden hierop nog aanmerkingen: http://groups.yahoo.com/group/ligfiets/message/39625

Cycle Vision wordt anders van opzet, de krachtige elementen zoals race en beurs worden behouden en er wordt naar uitbreiding gezocht. In het bericht http://groups.yahoo.com/group/ligfiets/message/39627 wordt dat nog verder onderbouwd.

Hieronder het verslag van de redactie over de jaarvergadering (niet compleet met alleen door de redactie genoteerde punten).

Het voorwoord van de vergadering is een verslagje van de voorzitter geweest. Hij noemde, naar goed hedendaags gebruik, voornamelijk enkele kwantitatieve cijfers als verslag over het afgelopen jaar.

Ligfiets.net is een van de meest bezochte internetsites op fietsgebied. Eigenlijk is er te concluderen na een blik in de agenda dat er geen weekend zonder ligfietsactiviteit is.

Verder dient de vraag beantwoord te worden: "Waar moeten we als vereniging naartoe?".

Voornamelijk wordt gewerkt aan het faciliteren van ligfietsactiviteiten. Er zijn ook punten van zorg. Er zijn een aantal mensen die veel energie in de vereniging steken, maar er is een beperkte hoeveelheid actieve vrijwilligers. Nodig is een verjonging en aanwas in het vrijwilligersbestand.

Toch zijn er in de vereniging weinig wanklanken te horen.

Vervolgens kwamen de verslagen van de verschillende commissies aan bod.

  Als eerste de Pr-commissie. Corinne stak een helder verhaal af: De pr commissie heeft 95 infopakketten verstuurd, net ongeveer als de jaren hiervoor. Er is nog een aantal mensen nodig voor deze commissie. Ruud Korteling en Martien van Loon werden bedankt voor hun inzet. Verder is in de vergadering een opslag van materialen op een centrale plaats in Nederland geregeld. Marcel van Eijk woont in Wageningen en heeft ruimte.
  Vervolgens de redactie van het blad Ligfiets&. Ronald van Waveren had zijn bril nodig om zijn wijze woorden te kunnen lezen: Er wordt gewerkt met een constant team. Er is wel een opvolging in redactieleden geweest. De redactie draait heel goed. Er zijn wel veranderingen geweest in het blad, naam en uiterlijk, en in het afgelopen jaar zijn dikkere bladen met meer kleurendruk uitgebracht. Er is tevens een omschakeling gemaakt naar een andere drukker, United Graphics, die een aantal pagina's sponsort.
  Er is geen behoefte aan uitbreiding van het aantal redactieleden, wel is er een oproep te blijven schrijven. Plannen voor dit jaar zijn er ook: de redactiepagina op ligfiets.net wordt opnieuw vorm gegeven. De volgende stap is de omvorming en opfrissing van de pagina's van ligfiets.net.
  De plazacommissie ofwel de mensen van ligfiets.net: De hoeveelheid bezoekers wordt gerekend over een jaar in miljoenen. Succes is er dus genoeg. Een aanvulling in programmeurs door vele ideetjes en nieuwe ontwikkelingen is echter nodig. Voor a.s. mei is een overzetting van de yahoogroup ligfiets gepland naar de eigen server en een zelfbeheerd programma.
  De Wedstrijdcommissie heeft weer een stel aardige races gehad. Zij hebben voor het komende jaar een wedstrijd op het TT Circuit in Assen op het programma. Heel bijzonder, een brede baan met bochten en een uitgelezen kans eens een wedstrijd op dit legendarische parcours te fietsen!
  De TACo heeft een Themadag aandrijvingen gehad. Bert Hoge heeft op de vorige jaarvergadering een presentatie over de meetligfiets gehouden, er is een excursie naar ID-bike geweest, de zelfbouwhoek op Cycle Vision is ingericht, en een nieuw idee is de beloning van een goed zelfbouwidee. Dit belonen zou het liefst op één of andere manier in natura gaan. Dit idee moet nog worden uitgewerkt.
  De KaToCo: De bezoekers van de treffens laten zich niet afschrikken door sneeuw en de treffens blijven populair. Paulus den Boer is dit jaar voor het laatst en roept op een aanmelding te krijgen van iemand die dit succesvolle initiatief kan laten voortbestaan. Dit jaar bestaat het paastreffen 5 jaar. Er worden een speciaal shirt en een mok gemaakt. Ook op het herfsttreffen heeft een nieuwe ontwikkeling: Mensen kunnen blokhutten huren en ook op het herfsttreffen is een centrale ruimte gehuurd.
  De vertegenwoordiger van de IHPVA is niet aanwezig. Datgene wat hij te vertellen heeft kan wellicht in Ligfiets& en misschien ook op ligfiets.net worden gepubliceerd.
  De kascommissie is niet aanwezig maar heeft zich akkoord verklaard met de gegevens die zijn aangeleverd.
  Cycle vision wordt ook anders vormgegeven, met behoud van een aantal elementen wordt gekeken naar de omvorming van het evenement.

Over het verenigingsweekeind zijn de mensen erg enthousiast geweest. Of we elk jaar zoiets moeten doen zal bekeken moeten worden. Er zijn zoveel punten uitgekomen dat men blij kan zijn als een deel wordt gerealiseerd.

Nog steeds geldt dat het jammer is dat niet meer ligfietsers lid worden van de vereniging. In de vergadering wordt geopperd of misschien sommige nieuwe functionaliteiten voor alleen leden beschikbaar zouden moeten zijn.
Maar dit heeft ook weer nadelige gevolgen: De vereniging wil juist een open club zijn, en zich zo min mogelijk afsluiten van de buitenwereld.

Over de samenwerking met fietsersbond is de vergadering het eens. Het kan ook bijna niet anders, bijna 90 procent van de aanwezige leden is zowel lid van fietsersbond als van NVHPV.

Een nieuw persoon wordt voorgedragen om zitting te nemen in het bestuur, met een communicatiefunctie. Jeroen Peeters houdt een voordracht om te vertellen wat hij wil gaan doen.

Manuel Stoffers doet een voorstel om een archief van HPV materiaal op te gaan zetten. Een aantal materialen (tijdschriften, boeken) is niet aanwezig, en blijkt ook zeer moeilijk elders verkrijgbaar. Hierop worden kosten opgevoerd en het bestuur ontvangt een voorstel. Er wordt voor komend jaar een budget hiervoor vrijgemaakt.

Het verslag (door de plazaredactie) van vorig jaar is te vinden op http://www.ligfiets.net/nieuws/bericht.php3?id=618

De notulen van de ALV van 2003 staan op: http://www.ligfiets.net/nvhpv/notulen.php3?id=128

Verslag van het verenigingsweekeind: http://www.ligfiets.net/nvhpv/notulen.php3?id=130
Zie ook:

Redactie

Reacties (0)