Nederlands English Français Deutsch
Gereedschap

Vrijdagbericht

Gepubliceerd op 27 december 2019 13:00, bijgewerkt op 27 december 2019 18:10 (2036 keer bekeken) 7Reacties

Afscheidsbrief, fietsstallingen, fietsmaatjes, Bram Moens, klimmen in de winter, Begorett, verkeersborden en -boetes, veiligheid rotonde

Afscheidsbrief

Op het fietspad tussen Zedelgem en Assebroek (België) kan je staande gehouden worden door Guy die je een envelop geeft met chocolaatjes. In de brief neemt hij afscheid van zijn medefietsers op het traject, omdat hij op 1 januari met pensioen gaat.
Zo kan je ook afscheid nemen. Blijf elkaar vooral begroeten!

Volle fietsstallingen

Aangezien de Oliebollentocht ook dóór de grootste fietsenstalling ter wereld zal rijden, kan je meteen kijken of deze ook propvol staat (na 8.40 minuten) in de tijd tussen kerst en nieuwjaar. Plaats voor velomobielen zal er wel niet zijn (om te stallen).

Fietsmaatjes

In Overijssel hebben zo'n 5.000 werknemers van diverse bedrijven gedurende een half jaar ongeveer 3,4 miljoen kilometer afgelegd met de fiets in plaats van met de auto. Dat zijn dus weer de nodige HPV-kilometers die het milieu en natuurlijk ook de gezondheid van de deelnemers zelf ten goede zijn gekomen.

Bewondering voor Bram Moens

'Bewondering. Grote bewondering. Dát is wat Wij zijn de Stad - Middelburg heeft voor het werk van Bram Moens.' Nou, wij van Ligfiets.net staan volkomen achter die conclusie.
Voor Facebook-haters: lees dit toch maar eens een keer.

Klimmen in de winter

Sauli (Saukki) fietst met zijn Azub Max, met winterbanden met noppen, een stevige heuvel op in Finland onderweg naar Vuokatti. En ja, er ligt een dik pak sneeuw!
Conclusie: het is zeker te doen, als er tenminste geen ijs onder het sneeuwpak ligt.
Helaas is er geen ondertiteling beschikbaar.

Begorett

Op YouTube is een video verschenen van een Begorett 2020, een fraaie vierwielvelomobiel met een kooiconstructie en elektrische ondersteuning.
Hoe het met de vorige versie is gegaan, hebben we geen idee. Ook nu zien we computer gegenereerde plaatjes, en er was toen sprake van een orderlijst
Zie ook de site van Begorett.

Verkeersborden Duitsland in 2020

In het nieuwe jaar worden een paar nieuwe verkeersborden geplaatst, met aandacht voor fietsers. Bijzonder is dat het woord 'carsharing' in het Duits blijft, wij zouden 'autodelen' gebruiken. Of niet?
Duitsers mochten raden wat die nieuwe borden toch zouden betekenen. Zouden wij het er beter afgebracht hebben?

Verkeersboetes

De ANWB heeft een beknopt overzicht van de tarieven voor verkeersboetes gemaakt. Het merendeel van de genoemde overtredingen zijn voor op motorvoertuigen van toepassing (en dat is prima zo!), maar bij een paar dingen moeten we ook als fietsers op onze tellen passen.

Veiligheid fietser op rotonde

Geen twee rotondes zijn (bijna) hetzelfde. En dat terwijl voorspelbaarheid, eenduidigheid en uniformiteit, belangrijke voorwaarde zijn voor de verkeersveiligheid.
Rotondes hebben een positief effect op de verkeersveiligheid. Op rotondes waar fietsers voorrang hebben (fietsers IN de voorrang), zijn 0,73 fietsongevallen per rotonde zijn geregistreerd. Terwijl rotondes waar fietsers geen voorrang (fietsers UIT de voorrang) hebben een gemiddeld 0,18 ongevallen per rotonde hebben. Met als kanttekening dat de rotondes met voorrang voor fietsers zich vooral binnen de bebouwde kom bevinden, en dus in een drukkere omgeving.
Voor een uitgebreider bericht, zie Fietsberaad.nl.

De NVHPV en de redactie van het Ligfiets& en Ligfiets.net wenst iedereen alvast een goede jaarwisseling en een geweldig rollend fietsjaar 2020!

Redactie

Reacties (7)

avatar

Wat is dit met "facebook haters" ?

mikok, 27 dec 2019 15:00

WimH

2020 ;-)

WimH, 27 dec 2019 17:22, bewerkt op 27 dec 2019 17:22

TeJayLigFts

Oeps, Wim.

TeJayLigFts, 27 dec 2019 18:11

MartiniusBerg

Bram Moens M5.

De video met de presentatie van Bram Moens designer en mechanicus in de werkplaats en de showroom. Dit is erg leuk om te zien. Een multi-kunstenaar die ook maakt prachtige foto`s en schilderijen.

Een prettige jaarwisseling in 2019/20. Martinius Berg Noorwegen.

MartiniusBerg, 28 dec 2019 16:34, bewerkt op 28 dec 2019 20:07

MartiniusBerg

https://begorett.com/

Spezi2020 april. Theo Ik denk dat Begorett velomobielen op een stand staan. Erg spannend op vragen te stellen op Spezi. Bedankt voor alle informatie van dit merk.

Een prettige jaarwisseling van het jaar 2019/2020.

MartiniusBerg, 28 dec 2019 17:14

avatar

Het stukje en dus het onderzoek over de veiligheid van fietsers op rotondes is slecht en zelfs misleidend.
Ik heb dit commentaar op de website van CROW-Fietsberaad geplaatst:
De onderzoekers merken op dat: " fietsers in de voorrang vaker wordt toegepast binnen de bebouwde kom waar de verkeersintensiteiten hoger liggen, hetgeen van invloed kan zijn op het hogere ongevalsrisico. ". Het soort ongevallen waar de onderzoekers het over hebben, zijn vermoedelijk de ontmoetingsongevallen van fietsers en auto's. Ik hoop dus dat de onderzoekers de enkelvoudige ongevallen van fietsers en ongevallen tussen fietspadgebruikers onderling uit de ongevallen-database hebben verwijderd. Het aantal ongevallen tussen fietsers en auto's per jaar, of in de periode 2015-2018, wordt allereerst bepaald door de kans dat een auto en een fietser elkaar kunnen ontmoeten en dat zijn dus de intensiteiten. Het is niet zo dat die intensiteiten "van invloed kunnen zijn" op het aantal ongevallen zoals de onderzoekers beweren, nee, ze zijn primair bepalend voor het aantal ongevallen. Sterker: de conclusie van 0,73 ongevallen met fiets in de voorrang en 0,18 ongevallen met fiets uit de voorrang is waardeloos omdat die getallen gecorrigeerd hadden moeten worden voor de bijbehorende intensiteiten. Sterker nog: het vermelden van de getallen 0.73 en 0,18 is misleidend omdat de snelle lezer hieruit op zou kunnen maken dat de fietser uit de voorrang veiliger is. Het onderzoek is gedaan bij slechts 93 rotondes. Met het aantal variabelen dat van invloed is op de ongevalskans door aanrijdingen tussen fietsers en auto's is dat een veel te klein aantal, maar de bias die ontstaat door geen rekening te houden met de verschillende intensiteiten zal NIET verdwijnen door een groter aantal rotondes. Beter onderzoek graag, dit ben ik niet gewend van het Fietsberaad! Laverman, Fietsersbond afd Rotterdam+Regio

lamark, 31 dec 2019 14:07

twilwel

Helemaal eens met Jan Laverman. Liever geen onderzoek dan een slecht onderzoek met dubieuze conclusies.

twilwel, 01 jan 2020 14:31, bewerkt op 01 jan 2020 14:31