Nederlands English Français Deutsch
Gereedschap

"Herinnering" of "Betaalspecificatie" mag je anders lezen.

Gepubliceerd op 10 februari 2016 07:29, bijgewerkt op 10 februari 2016 16:41 (1874 keer bekeken) 19Reacties

Dit bericht vervangt een eerder bericht over de contributiebrief. Deze week is aan de leden per mail of per post een contributiebrief betreffende de contributie 2014 en 2015 verstuurd. In tegenstelling tot wat de aanhef suggereert betreft het hier géén aanmaning of herinnering, aangezien niet eerder een verzoek tot betalen van contributie is gedaan. Het is niet goed dat we de contributies van 2014 en '15 niet eerder hebben geind en dat betreuren we.

Het oorspronkelijke bericht bleek onnodige escalatie in de hand te werken. Omdat dit niet in het belang van de vereniging is en dus ook niet in het belang van de leden, dit vervangende bericht. Onderaan dit bericht hierover meer. De eerste vijf commentaren zijn geplaatst voor deze vervanging van het bericht.

Voor de contributie 2014 en 2015 is niet eerder een betaalverzoek aan de leden verstuurd. Ook al staat het niet zo nadrukkelijk in de brief/mail, maar met het betaalverzoek van deze week wordt de leden gevraagd om de contributie over deze jaren te betalen, indien van toepassing aangevuld met de NTFU contributie.

Binnen het bestuur is helaas beslist geen overeenstemming over de opstelling van de brief, noch over de communicitie achteraf (het oorspronkelijke bericht). Om verdere escalatie te voorkomen is er voor gekozen om het eerdere bericht door dit bericht te vervangen.

Wel mag duidelijk zijn dat de brief/mail een echt verzoek is om werkelijke contributie te betalen voor onze ligfietsvereniging NVHPV en geen spam.

Het oorspronkelijke bericht ging veel dieper en explicieter in op de gang van zaken rondom de contributie-inning en de verschillen van inzicht daarop bij het bestuur. De extra ophef die dat wekte is niet van belang voor de vereniging. Omdat het bericht wel publiek is gemaakt, zal er ook verantwoording over afgelegd worden. Op de ALV op 12 maart zullen alle betrokkenen de gelegenheid hebben om hun visie op de gang van zaken toe te lichten en vragen van de leden te beantwoorden.

Redactie

Reacties (19)

BertRook

Bedankt voor deze toelichting. Ik had me inderdaad gestoord aan de toon van de brief en aan het feit dat de eerste versie volstrekt onbruikbaar was. Op grond van de informatie die de laatste weken naar buiten is gekomen heb ik er verder maar geen aandacht aan besteed. Ik heb wel per omgaande betaald en ik denk dat het voor de vereniging het beste is wanneer we dat allemaal zo snel mogelijk doen. Sterkte toegewenst met het oplossen van de problemen!

BertRook, 10 feb 2016 09:49

G

Over communicatie gesproken:

ik kan er met d'n pet niet bij dat dit (overigens inhoudelijk wonderlijke) bericht via dit openbaar kanaal gepubliceerd wordt in plaats van via de mail gericht aan de betreffenden. Per slot van rekening is het een reactie op een schrijven vanuit de nvphv die ook via de mail bij de bewuste leden is binnengekomen. De logica ontgaat me.

G, 10 feb 2016 11:33

G

Ik ben op rechts ingehaald door de actualiteiten. reactie geplaatst juist voor de update. Hieronder verder vanaf de update.

G, 10 feb 2016 11:38, bewerkt op 10 feb 2016 11:38

mvdillen

Beste G.
Een mail aan een enkele honderden tot duizend mensen(waarvan je zelf niet zeker de juiste lijst in bezit hebt), is in dit anti-spam tijdperk een tijdrovende klus.
Bovendien willen we alle leden op de hoogte brengen van wat er gebeurt, met zo veel mogelijk helderheid en concrete feiten.

mvdillen, 10 feb 2016 11:39

avatar

Ik heb besloten de facturen nog niet te betalen. Op de factuur staat namelijk niet aangegeven voor wat en voor welke periode ik betaal. Ook staan er posten op die omschreven worden als 'tientjeslidmaatschap' die meer dan veertig euro kosten. Dat blijkt in de e-mailcorrespondentie dan te gaan om het NTFU-lidmaatschap maar ook weer onduidelijk voor welke periode. Om latere discussies te voorkomen waar ik wel en niet voor heb betaald, heb ik de penningmeester verzocht om een factuur waar e.e.a. goed op staat gespecificeerd. Dus graag iets in de trant van "lidmaatschap NVHPV 2014" en "contributie NTFU okt2014-feb2016" (want ik bleek opeens een aanbiedingslidmaatschap te hebben voor langer dan een jaar terwijl ik dacht voor een jaar).

Belle, 10 feb 2016 14:28

frans

In eerste instantie kreeg ik ook een herinneringsmail met een beetje logge tekst en een daaraan gekoppelde pdf met enige programmeertaal(=strings)in de specificatie vakjes, waar ik dus niets van begreep. Echter een verzoek aan de penningmeester leverde een tweede versie op, waaruit op te maken viel dat er twee jaar geen contributie geïnd was, de contributie over 2015 is duidelijk, alhoewel ik net als Belle een nadere specificatie prettig zou vinden.
Zover mijn eigen verhaal. Maar ik heb nog wel wat vragen aan het bestuur:
Hoe is het mogelijk is dat de contributie uit 2014 nog geïnd moet worden?
Is er zoveel geld in kas of bij de bank dat het bestuur van de NVHPV niet eens merkt dat er geen inkomsten zijn? Moest het bestuur op dit feit door de kascontrole-commissie geattendeerd worden??

frans, 10 feb 2016 16:50

G

Frans, in de aankondiging van de ALV vind je meer informatie betreffende de financiële situatie van de vereniging. Ik vind de situatie wel een wonderlijke: in 2014 minus 36K, resterend 34K. Stel je nogmaals minus 36K voor 2015 voor en het resultaat gaat naar de rode cijfers.

We mogen gerust aannemen dat hier op de ALV meer dan uitgebreid over gesproken mag en zal worden.

G, 10 feb 2016 17:10

NoStress

Ik ben goed gedrild over phishing. Hang op, klik weg, bel uw bank. Mijn 'betaalspecificatie' met als wonderlijk afzender: remittenceadvice at mailer. twinfield.com met aanhangsel waarop geklikt moet worden, wekte voldoende achterdocht bij mij om hem direct ongeopend in de prullenmand te doen verdwijnen.
Even checken via Google: Twinfield en Unit4 staan bekend om phishing met valse rekeningen. http://www.zeelandbusiness.nl/financiele-veiligheid-grootste-gevaar-ben-je-zelf/
Het vreemde onpersoonlijk taalgebruik met fouten deden de verdachtmaking alleen maar bevestigen. Klaar.

Toen ontplofte mijn TL op Twitter die middag over gelijke manier van handelen door andere leden van de NVHPV met deze mail.
Dat kan dus nog leuk worden. Zoek nu maar eens uit wie die mail wel en wie niet heeft geopend...

Gelukkig is mijn contributie al enige tijd geleden bij machtiging afgeschreven.
Ook al staat er niets over in de 'gespecificeerde rekening' ik ben ook lid van de NTFU. Maar aan het bedrag te zien zit dat wel goed. Dus mij kan de penningmeester afvinken als 'OK, die poen heb ik binnen' oid.
Sterkte mensen!

NoStress, 10 feb 2016 19:21, bewerkt op 10 feb 2016 19:23

pietandringa

Twinfield heeft het keurmerk "Zeker Online" https://www.zeker-online.nl/deelnemers/ en heeft de beveiliging dus wel terdege goed voor elkaar. Het probleem zal eerder zijn dat Twinfield door de geadresseerde niet herkend wordt (Twinfield wat is dat eigenlijk?) en op die manier als spam wordt geadresseerd.

pietandringa, 10 feb 2016 20:56

Rich

Nu ben ik in de winter 2013/ 2014 lid geworden hen heb toen uiteraard gelijk overgemaakt.
Nu kreeg ook ik uiteraard de mail voor de betaling 2014 en 2015.

Maar moet dit nu niet zijn contributie 2015 en 2016 ?

Rich, 10 feb 2016 21:59

avatar

Totaal onduidelijke bijlagen bij de mail (als je die besluit te openen) en niet echt gespecificeerd. Nergens is überhaupt ook op de website te vinden wat de contributie voor de NVHPV per (kalender)jaar (?) bedraagt (behalve een verwijzing naar de oude website met een tarief per 2007!).
Voordat een groot deel van de leden mogelijk niet betaalt omdat totaal onduidelijk is waarvoor wordt betaald, is het misschien handig via dit kanaal (en op de ALV) te vermelden wat de contributie in 2014 bedroeg voor een lid/partnerlidmaatschap, voor NVHPV en voor de NTFU en wat de contributie in 2015 is en over welke periode (kalenderjaar). Succes!

maartje, 10 feb 2016 22:12

theomol

Jongens toch, wat onhandig! (en meisjes, waar van toepassing)
Er kwam een heel onpersoonlijk mailtje binnen dat ik bijna in de spambak heb gegooid. Bijna. Toch maar even de penningmeester gemaild om te vragen wat dit betekent. Die zal het nu wel extra druk krijgen.

Er is zonder aankondiging een bedrag van mijn rekening afgeschreven, ik moest heel ver terugkijken om te zien dat ik een machtiging heb gegeven.
Ik laat het nu passeren maar ik moest een paar keer diep ademhalen en tot tien tellen om de boel niet meteen terug te boeken.
In plaats van die domme tekst zonder afzender had er toch wel een verklaring af gekund, dat maakt heel veel uit.

Nu weer afkoelen, veel liefs uit Noord Holland.

theomol, 10 feb 2016 22:16

lighans

Ik denk dat de problemen vooral gelden als je niet een machtiging hebt gegeven? Bij mij stond (naast het onduidelijke bericht) keurig een pdf met specificatie dat het afgeschreven wordt.

Is de NVHPV eigenlijk een ANBI en kan ik het aftrekken van de belasting?

lighans, 11 feb 2016 10:53

Bobslee

Het hele gebeuren rond die contributie is tot nu toe zeer klunzig en onprofessioneel gegaan, het spijt me het op deze manier te moeten uitdrukken.
Nadat ik in 2014 lid geworden ben heb ik 2x een mail aan de penningmeester gestuurd met het verzoek om de factuur toegezonden te krijgen, om die dan te kunnen voldoen.
Twee maal is er een antwoord gekomen dat er een rekening onderweg was, die ik pas deze week ontving, net als de rest van de leden.
Nadat in 2015 in Ligfiets& een artikel van de hand van de voorzitter verscheen waarin o.a. royering van leden werd aangehaald op grond van niet betaalde contributie stuurde ik tenslotte een mail aan de voorzitter, de secretaris en de penningmeester aangaande de nog steeds niet betaalde contributie.
Het minste wat je zou mogen verwachten is dan een bevestiging van ontvangst van je mail lijkt me, maar het bleef oorverdovend stil.........

Deze week kwam dan inderdaad de lang verwachte factuur binnen, waarbij gelijk al m'n nekharen overeind kwamen. AANMANING????? Veel gekker moet het niet worden!
Als dan de geopenden PDF ook nog eens onleesbaar blijkt en volstaat met schrijffouten begin je toch wel te denken met bedriegers te maken te hebben.
Na een paar keer diep adem gehaald te hebben toch maar een verzoek gestuurd aan de penningmeester om een "ouderwetse" factuur te zenden, gewoon eentje met cijfers, zodat het voldoen daarvan ietwat makkelijker is.
Met de sneer dat het niet gek is dat ze het druk hebben op deze manier, dat kon ik niet laten...........

Makkelijk om kritiek te leveren vanaf de zijlijn? Ja, dat klopt! Maar het is wel terecht........
Desondanks ben ik toch blij eindelijk mijn contributie voldaan te hebben, dan is de komst van het clubblad in elk geval verzekerd!

Met vriendelijke groeten, en "sans rancune",

Adri.

Bobslee, 11 feb 2016 11:19

GerardPoels

Ik heb in het begin van vorig jaar een moedige poging gedaan om (wederom) id te worden. Maar na weken heen weer ge-mail (Ik zou een factuur en het vorige blad krijgen, deze week, nee, toch de week erna, nee toch wat later, nee, nog wat later, maar er kwam niets, en op mail werd niet of zeer klunzig gereageerd.)

Ik heb mijn poging toen gestaakt, en mijn aanmelding teruggetrokken.

Nu ik de berichtgeving van de laatste dagen lees wordt mij een en andere duidelijk.
Hoeveel potentiële leden zou de vereniging de afgelopen jaren op deze manier zijn misgelopen?

Misschien doe ik over een aantal maanden een hernieuwde poging, maar nu lijkt me dat nog geen goed moment...

GerardPoels, 11 feb 2016 12:56

avatar

@ Hans Huigen:
NVHPV is geen anbi. Anbi's kun je opzoeken op http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/giften/anbi_zoeken/

Benny, 11 feb 2016 14:43

G

afaik heeft de vereniging wel een poging gedaan een anbi-status te verkrijgen echter is dat niet doorgegaan omdat er nihil geld vanuit de vereniging richting 'maatschappelijk belang' gaat.

G, 11 feb 2016 15:11

rowingvictor

Beste Gerard,

je kunt in het weekeinde van 20 en 21 februari op de fiets- en wandelbeurs wéér een poging wagen lid te worden.

rowingvictor, 12 feb 2016 12:43

GerardPoels

@Victor Nou nee, daar hoef ik niet naar toe, en dan wordt het lidmaatschap wel erg duur ;-)

GerardPoels, 12 feb 2016 18:32