Nederlands English Français Deutsch
Gereedschap

Kascontrole 2013 en 2014 uitgevoerd

Gepubliceerd op 31 januari 2016 20:29, bijgewerkt op 02 februari 2016 18:25 (359 keer bekeken) 0Reacties

Op 26 november en 31 januari hebben de langverwachte kascontroles 2013 en 2014 plaatsgevonden. Hierbij een toelichting hierover.

Voor alle leden van de NVHPV hier een update over de financiële verantwoording van de NVHPV. In december heeft de kascontrolecommissie 2013 het werk kunnen afronden en een verslag geschreven dat besproken zal worden tijdens de komende ALV (12 maart, te Hoevelaken). Gelukkig zijn de stukken over 2014 ondertussen ook klaar en heeft de commissie 2014 ook eindelijk haar werk kunnen doen. De stukken van 2013 en 2014 en het controleverslag 2013 zijn te vinden via de link naar de ALV.
Het bestuur betreurt het ten zeerste dat een en ander veel te veel vertraging heeft opgelopen. Daar bieden we bij deze ook ons excuus voor aan.

Nu de controles 2013 en 2014 zijn geweest, wordt hard gewerkt om ook de afrekening 2015 af te ronden, zodat voor het eind van februari ook de controle 2015 uitgevoerd kan worden en alle stukken uiterlijk twee weken voor de ALV voor iedereen ter inzage liggen.

Het spreekt vanzelf dat een herhaling van deze situatie zeer onwenselijk is. Daarom is een aantal stappen ondernomen, onafhankelijk van de persoon die de functie van penningmeester vervult. Ten eerste is een administratiekantoor in de hand genomen om de administratie te gaan voeren, uiteraard wel onder verantwoordelijkheid van de penningmeester en het bestuur.
Daarnaast is, om de werkdruk bij de penningmeester in de toekomst beter beheersbaar te krijgen, besloten om de ledenadministratie apart door een lid van de vereniging te laten uitvoeren. Ymte Sijbrandij heeft zich hier voor gemeld en wij zijn hem hiervoor zeer erkentelijk.

Namens het bestuur,
Kees van Malssen, voorzitter

Redactie

Reacties (0)