Nederlands English Français Deutsch
Gereedschap

Indrukwekkende tochten

Gepubliceerd op 05 juli 2013 18:21, bijgewerkt op 15 oktober 2013 18:12 (1106 keer bekeken) 1Reacties

We kregen een verslag gestuurd van de Vätternrundan rit. En ook gaat Walter morgen op een vakantie die 12.000 kilometer lang is.

Eerst maar eens de lange vakantie. Te volgen via het blog Fietsersafstappen.nl, op het bericht van vandaag in ieder geval alvast een voorbeschouwing.

Vatternrundan 2013 prestatietocht foto 2

Foto van Ssas

We kregen op de redactie deze mail binnen: Over mijn deelname aan de Vätternrundan 2013 heb ik een klein stukje geschreven, misschien is het interessant genoeg om op de ligfiets website te publiceren.

Met vriendelijke groet,

Ssas Scherrenberg

En uiteraard is er ruimte om even het verhaal hier te publiceren. Zie hieronder.

AN EVENT OF RECORDS

Vätternrundan 2013 can be summarized as a fantastic round with a record number of starts and finishes. "One of the best rounds organisationally" says Vätternrundan CEO, Eva-Lena Frick. When Vätternrundan 2013 is now over, we almost exclusively refer to it as a success. In the City Park flourished thousands of happy and satisfied cyclists. In fact, as many as 19,406 came to start, a new record. As early as half past five on Saturday, the first reaches the finish, among others, Olympic skate medalist Thomas Gustafsson. Total 18475 successfully accomplished Vätternrundan 2013. Even though the night was windy, we can conclude that it had little impact. Last year, around 2250 people didn't finish due to the heavy rainfall. Most stept off then during the night of Saturday. The majority of the 931 who didn't finish this year did it on the east side where the headwind was the worst. The number of accidents associated with the arrangement has declined even though the number of participants has increased. This year, about 50 were taken to hospital but the majority also left immediately. Three stayed for additional care at the hospitals. A hot topic that arose during the course of the man on the unicycle. He has been informed that his unicycle may not be used in the race when it involves the safety of other cyclists.
Fastest around the lake was a group of eight who finished in 6.37:09. - Overall a windy yet sunny round with lots of lovely performances, says Eva-Lena Frick.

This year is my 8th Vätternrundan, only Per Eric and I start Saturday at 6:10 a.m. on recumbent bikes. No heavy rainfall this year, but a strong southwest headwind (4-5 bft) till Jönköping (107 km), the turn point on the south side of Lake Vättern.
Just outside Motala I see Per Eric for the last time, his goal for this year is finishing in less than 9 hours. I myself join a group of cyclists and together we fight against the strong headwind. Just after Gränna (80 km) I take my first stop for 5 minutes.

The descent before Jönköping is this year a little bit tricky, with a downhill speed over 65 km/h and a strong crosswind. Like every year, volunteers with red flags are standing at every important intersection of the Vätternrundan to stop all the other road users. Also pedestrians wait for the cyclists before they cross the zebra. The Vätternrundan cyclists can pass Jönköping non-stop. If you are hungry you can eat a free warm meal at the depå Jönköping.

After Jöngköping the wind turns to the west (3-4 bft) and sometimes I have crosswind. Before Bankeryd is a long steep climb followed through a steep descent. Here the road ends on a roundabout. Just before the roundabout, the speed limit is 50, I reach a downhill top speed of 74.5 km/h. It’s nice to see that volunteers with red flags warn me about the nearing roundabout and I am happy that my disc brakes do their job. In depå Fagerhult (140 km) I stop for 10 minutes to fill up the Camelbak, to take off my jacket and leg covers and to organise my food for the next distance to depå Karlsborg (210 km). I enjoy the ride, it’s nice sunny weather (15°C) and the west wind drops to 2-3 bft. I pass the town Hjo and depå Hjo (178 km), where you can eat lasagne and salad. The stop in depå Karlsborg is short. I am still fit for the hills, the flat windy part on top of Lake Vättern and the big bridge before depå Hammersundet (259 km). The stop in depå Hammersundet is 5-10 minutes and it is my last stop before the finish in Motala. Don’t think that you are almost in Motala, now you get a steep hill to climb and the famous false flat road to go in Medevi (279 km).

Finishing in Motala, after 10:47 h, is always an emotional happening. Lots of spectators are waiting at the finish, a photographer makes a professional finish photo, you get your Vätternrundan medal presented and then there is pasta and salad to eat and FREE BEER to drink. Hundreds of cyclists are sitting on the grass in the park or are cooling their feed in the water of Lake Vättern, enjoying their food and beers. Per Eric finished in 8:58 h.

Ssas Scherrenberg

Are you interested to join the 49th Vätternrundan in 2014?
The pre-booking starts already at the end of August 2013, please mail Johan Fohlin for more pre-booking information: Johan.fohlin@gmail.com
The regular booking starts in the beginning of October 2013, see the Vätternrundan site www.vätternrundan.se , but are warned; it will be fully booked in less than one hour!

See you in Motala!

En dan nu in het Nederlands:

Vätternrundan 2013 een evenement vol records (in Zweden)

Vätternrundan 2013 kan worden samengevat als een fantastische ronde met een record aantal starters en gefinishten. "Een van onze, organisatorisch, beste rondes", zegt algemeen directeur van Vätternrundan, Eva-Lena Frick.
Nu Vätternrundan 2013 afgelopen is, kunnen we deze alleen maar zien als een succes. Het stadspark werd bevolkt met duizenden gelukkige en tevreden fietsers. Inderdaad, er startten wel 19.406 fietsers, een nieuw record.
Zaterdag om 05:30 finishten al de eersten, met onder anderen de Olympische medaillewinnaar schaatsen Thomas Gustafsson. In totaal 18.475 volbrachten de Vätternrundan 2013, en hoewel het 's nachts flink waaide, kunnen we concluderen dat dit weinig invloed had. Vorig jaar konden ongeveer 2250 mensen niet finishen vanwege zware regenval, de meeste stapten die zaterdagnacht af. Het gros van de 931 die dit jaar niet finishten, reden aan de oostkant, waar de tegenwind het ergst was.
Het aantal ongevallen is, mede door afspraken, afgenomen terwijl het aantal deelnemers is toegenomen. Dit jaar moest ongeveer een vijftigtal naar het ziekenhuis, maar het merendeel kon deze weer vlot verlaten. Slechts drie bleven in de ziekenhuizen voor extra controle.
Een ander punt dat naar voren kwam ontstond door een man op een eenwieler. Hem was meegedeeld dat hij, vanwege de veiligheid van andere fietsers, niet met zijn eenwieler mee mocht doen in de race.
Het snelste om het meer was een achttal die in 6.37:09 finishten.
- Kortom, een winderige maar zonnige ronde met veel mooie prestaties, zegt Eva-Lena Frick.

Sass gaat verder:
Dit jaar is mijn achtste Vätternrundan en alleen Per Eric en ik startten zaterdagmorgen om 06:10 met ligfietsen. Er is geen zware regenval dit jaar maar tot Jönköping (107 km), het keerpunt aan de zuidkant van het meer Vättern, wel een sterke zuidwesten tegenwind (4-5 Bft).
Net buiten Motala zie ik Per Eric voor het laatst. Zijn doel is om dit jaar in minder dan 9 uur te finishen. Ik sluit me aan bij een groep van fietsers en bevechten samen de sterke tegenwind. Net buiten Gränna (80 km) neem ik mijn eerste 5 minuten stop.

De afdaling vóór Jönköping is dit jaar een beetje lastig, met snelheden op de afdaling van boven de 65 km/uur met een sterke zijwind. En net zoals elk jaar, staan vrijwilligers met rode vlaggen bij elk belangrijk kruispunt van de Vätternrundan om alle andere weggebruikers tegen te houden. Ook voetgangers wachten op ons voordat ze op het zebrapad oversteken. De Vätternrundan rijders kunnen Jönköping in één ruk doorkruisen. Als je honger hebt, kan je een gratis warme maaltijd krijgen in het depot (depå) Jönköping.

Na Jönköping draait de wind naar het westen (3-4 Bft) en heb ik soms zijwind. Voor Bankeryd is een lange steile klim, gevolgd door een steile afdaling. Hier eindigt de weg op een rotonde. Net voor de rotonde is de maximumsnelheid 50, ik bereik een maximale snelheid tijdens de afdaling van 74,5 km/uur. Het is mooi om te zien dat de vrijwilligers me met rode vlaggen waarschuwen over de naderende rotonde, en ik ben blij dat mijn schijfremmen hun werk doen.
Bij de depå Fagerhult (140 km) stop ik gedurende 10 minuten om de Camelbak te vullen, om mijn jas en beenbeschermers uit te doen, en om mijn eten voor het volgende stuk tot de depå Karlsborg (210 km) te verzamelen. Ik geniet van de rit, het is mooi zonnig weer (15 °C) en de westenwind zwakt af tot 2-3 Bft. Ik passeer de stad Hjo en de depå Hjo (178 km), waar je lasagne en salade kan krijgen. De stop in de depå Karlsborg is kort. Ik voel me nog kiplekker voor de heuvels, het vlakke maar winderige deel bovenaan het meer Vättern en de grote brug voordat de depå Hammersundet (259 km). De stop in de depå Hammersundet is 5-10 minuten en is mijn laatste stop voor de finish in Motala. Denk nou niet dat je al bijna in Motala bent, nu komt de steile heuvel en het beroemde valse plat onderweg naar Medevi (279 km).

Finishen in Motala, na 10:47 uur, is altijd een aangrijpende gebeurtenis. Veel toeschouwers staan bij de finish te wachten, een fotograaf maakt een professionele finishfoto, je krijgt je Vätternrundan medaille gepresenteerd, en dan is er pasta en salade te eten met GRATIS BIER. Honderden fietsers zitten op het gras in het park of koelen het voedsel in het water van het meer Vättern, genieten van hun eten en bier. Per Eric finishte in 08:58 uur.

Ssas Scherrenberg

Bent u geïnteresseerd om met de 49ste Vätternrundan (Engels) of (Duits) mee te doen op 13 en 14 juni 2014?
De voorboeking start al eind augustus, mail dan Johan Fohlin voor meer prereservering informatie.
De reguliere boeking start begin oktober 2013, zie de website Vätternrundan, maar wees gewaarschuwd, het zal in minder dan een uur volgeboekt zijn!
De prijs is 1350 SEK oftewel ongeveer € 154.

Tot ziens in Motala!

Redactie

Reacties (1)

NoStress

Klein wereldje. Per Eric is bezig naam te maken. Je komt hem overal tegen. :-)
Indruk wekkende fiets van Per. En buis en 2 wielen met een doos van triplex achterop.Maar als je hem ziet rijden. Hij is een geheel met die fiets. Hoog boven.de grond balancerend maar volkomen in balans gaat hij sneller dan menig low-rider. Een sportman om respect voor te hebben. Een ambassadeur voor ligfietsen in Zweden.

NoStress, 05 jul 2013 19:38