Nederlands English Français Deutsch
Gereedschap

Paaltjes

Gepubliceerd op 04 augustus 2010 07:00, bijgewerkt op 04 augustus 2010 17:17 (1370 keer bekeken) 5Reacties

Vorige week kwamen er nog een paar berichten over paaltjes voorbij. Onafhankelijk van elkaar maakte een blogger bezwaar en vrijwel tegelijk ook ageerde de fietsersbond tegen dit vaak nutteloze en gevaarlijke straatmeubilair.

We lezen een aantal weblogs vaak. En vooral dit blog van een fotograaf kan soms behoorlijk scherp uit de hoek komen. De schrijver probeert een nutteloze en gevaarlijke situatie aan te pakken. Een prima zaak! Dat heeft ook de fietsersbond gedacht. Maar in tegenstelling tot andere berichten van die organisatie is onderstaand persbericht niet veel in de media gekomen.
Het bericht wordt wel genoemd in het blog, dus het is vast wel ergens naar voren gepubliceerd.

We vonden ook dit artikel over onzinnige paaltjes in Epe.

Persbericht

Utrecht, 29 juli 2010

Oproep Fietsersbond: meld ‘linke paaltjes’ op fietspaden
Jaarlijks 3000 gewonden door obstakels op fietspad

Ze zijn bedoeld om auto’s te weren, maar zijn voor fietsers soms bloedlink: paaltjes op het fietspad. Jaarlijks belanden hierdoor 325 fietsers in het ziekenhuis en melden zich 2500 bij de eerste hulp. Ongevallen op on- of halfverharde paden zijn hier nog niet meegeteld. Uit onderzoek van de Fietsersbond blijkt dat meer dan 99 procent niet aan de aanbevolen vormgevingsnormen voldoet. De Fietsersbond roept fietsers daarom op gevaarlijke en of overbodige paaltjes te melden op www.fietsersbond.nl/meldpunt. De Fietsersbond zorgt dat de klachten bij de gemeente of provincie terecht komen en bewaakt of de gemeente of provincie de situatie verbetert.

Betere vormgeving voorkomt ongelukken
Uit onderzoek van Rijkswaterstaat blijkt dat dit soort ongevallen vaker gebeurt met ouderen, tijdens fietstochten en trainingsrondjes en op plaatsen waar de fietser onbekend is. Het merendeel van de botsingen tegen paaltjes en wegversmallingen gebeurt doordat fietsers de obstakels niet of te laat zien. Paaltjes worden gebruikt om misbruik van het fietspad door autoverkeer te voorkomen, maar veel paaltjes zijn overbodig. Vaak is het middel erger dan de kwaal. Daarom adviseren de handboeken paaltjes alleen te overwegen als andere maatregelen onvoldoende effectief zijn gebleken. Bovendien worden eisen gesteld aan de vormgeving van het paaltje:
• Vijf meter inleidende ribbelmarkering op het wegdek.
• Goede verlichting.
• Paaltjes staan bij voorkeur 1,50 meter uit elkaar
• In een kleur die contrasteert met de omgeving (rood-wit).

Praktijkonderzoek Fietsersbond
De Fietsersbond heeft de afgelopen vier jaar in het kader van de Fietsbalans de infrastructuur binnen de bebouwde kom van 50 gemeenten beoordeeld op fietsvriendelijkheid. Daarbij is onder meer gekeken naar de hoeveelheid paaltjes die moesten worden gepasseerd tijdens een praktijkonderzoek op veelgebruikte fietsroutes.
Binnen de bebouwde kom komen fietsers de meeste paaltjes tegen op fietspaden bij kruispunten. In totaal is 1800 km gefietst en zijn 600 paaltjes gepasseerd. Met andere woorden, gemiddeld 1 paaltje per 3 kilometer fietsen. Van die 600 paaltjes had slechts één procent een vormgeving die voldeed aan de eisen uit het handboek voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom.

Meld linke paaltjes op meldpunt Fietsersbond
De Fietsersbond roept fietsers op om hinderlijke en gevaarlijke paaltjes te melden op www.fietsersbond.nl/meldpunt. Ze kunnen ingevuld worden in: aard klachten en dan in de categorie: paaltjes, obstakels. De Fietsersbond zorgt dat de klachten bij de wegbeheerder terecht komen. Lokale afdelingen van de Fietsersbond dringen bij gemeenten aan op verbetering of verwijdering. De lokale afdeling van de Fietsersbond in Zwolle maakte bijvoorbeeld samen met de gemeente een inventarisatie van slechte en overbodige paaltjes in de hele gemeente. De gemeente maakt nu een plan om het paaltjesbeleid te verbeteren.

Redactie

Reacties (5)

MaartenSneep

Weghalen is natuurlijk in de meeste gevallen de beste optie om met die paaltjes om te gaan. Helaas zal dit nog jaren duren. Tot die tijd helpt het al als we zorgen dat de niet-passerbare paaltjes als zodanig in de fietsrouteplanner staan. Hierover heb ik al eerder berichten geplaatst.

In aanvulling op de eisen zou ik graag zien dat paaltjes niet in of vlak bij bochten en splitsingen worden geplaatst.

Maarten (infra at ligfiets punt net)

MaartenSneep, 02 aug 2010 21:57

jan_van_zelderen

Het is heel vervelend, maar de paaltjes staan er niet om fietsers te pesten,
maar om automobilisten van het fietspad te weren.
Zelf ben ik er met de Twentse Fietsvierdaagse heel wat tegen gekomen.
Omdat m'n vierwieler heel wendbaar is, heb ik er geen hinder van ondervonden!
Jan

jan_van_zelderen, 06 aug 2010 15:34

walter

Kunnen ze die paaltjes niet vervangen door een slagboom op 1,20 m hoogte? Dan zijn we d'r ook.

walter, 07 aug 2010 13:52

avatar

Mijn ervaring is dat een directe actie naar de gemeente ook resultaat kan hebben. Ik ben hartje winter Mango gaan rijden en die hoeveelheid paaltjes die ik tegenkwam veel reuze mee. Wat bleek: ze waren tijdelijk weggehaald om de strooiwagens toegang te geven tot het fietspad. In maart stonden die rotdingen er ineens weer. Met een royale afstand tot elkaar van wel 1 meter!

Heb toen de gemeente aangeschreven en de situatie uitgelegd. Na ongeveer zes weken was het meest belachelijk paaltje (in een bocht) netjes verplaatst en kon ik weer met een normale snelheid het fietspad op.

Nu de rest nog......

Harold, 07 aug 2010 14:29

MaartenSneep

Ja, paaltjes staan er niet voor ons, maar tegen automobilisten. Soms ook tegen brommers, maar het onderscheid tussen brommers en fietsers is zo klein, dat je met een iets afwijkende fiets er dan ook niet langs komt. Vaak gaat het dan niet meer om paaltjes, maar om hekjes.

Meld de gevaarlijke paaltjes en hekjes vooral via de Fietsersbond, hun grote actie heeft in elk geval het voordeel dat er iets zou kunnen veranderen. Met de infra-commissie proberen we ontwerpers van fietspaden en wegbeheerders zo ver te krijgen dat de hinderlijkste paaltjes niet meer geplaatst worden. Dit is wel een zaak van (zeer) lange adem.

MaartenSneep, 09 aug 2010 00:29