Nederlands English Français Deutsch
Gereedschap

Charme-offensief Fietsersbond

Gepubliceerd op 26 maart 2010 00:00 (90 keer bekeken) 0Reacties

Gisteren is het charme offensief zoals wij dat vorige week aankondigden echt van start gegaan. In het uitgebreide bericht meer informatie.

Volgens de mensen van fietsersbond zijn er gisteren al verschillende uitzendingen op Jeugdjournaal, Hart van Nederland en RTVUtrecht geweest en nog wat andere regionale uitzendingen. Er is ook nog een Poll geweest op rtlontbijtnieuws.hyves.nl met reacties van het publiek. Vandaag is er een poll op rtl.nl, aan de rechterkant in het midden.Er wordt heel veel nieuwe media gebruikt in de campagne en je kunt overal stemmen en schrijven, Je kunt namelijk ook de actie steunen via de button "Ja, ik steun de actie" op www.vriendelijkverkeer.nl

PERSBERICHT


Utrecht, 23 maart 2010

Fietsersbond start gedragscampagne fietsers én automobilisten

Onder de titel Vriendelijkverkeer.nl start de Fietsersbond op donderdag 25 maart een landelijke campagne over verkeersgedrag. De Fietsersbond wil met deze campagne bereiken dat verschillende verkeersdeelnemers meer rekening houden met elkaar, waardoor het verkeer plezieriger en veiliger wordt. De campagne richt zich op het gedrag tussen fietsers en automobilisten, fietsers onderling en fietsers en voetgangers. Uitgangspunt is dat alle soorten verkeersdeelnemers wel eens –onbewust- hinderlijk gedrag vertonen ten opzichte van elkaar. Vooral kwetsbare groepen als ouderen en kinderen hebben daar last van. De campagne gaat nadrukkelijk niet over verkeersregels, maar over het voorkomen van hinderlijk, onduidelijk en als bedreigend ervaren gedrag.

Fietsersbond spreekt ook fietsers aan

De campagne loopt door tot in 2011.In deze periode zal de Fietsersbond steeds nieuwe middelen en acties ontwikkelen en nieuwe thema’s aansnijden. In het komende jaar begint de Fietsersbond met de thema’s: het uitparkeren en openen van autodeuren en het richting aangeven, zowel door automobilisten als door fietsers. Toekomstige onderwerpen zijn onder meer: rustig remmen bij nadering kruispunt of zebrapad, fietsparkeren niet op looproutes, autoparkeren niet op fietsstroken, afstappen op de stoep en ruimte geven bij inhalen. Het is voor het eerst in haar 35-jarig bestaan dat de Fietsersbond een dergelijke campagne voert. Bijzonder is tevens dat de Fietsersbond ook de eigen achterban, fietsers, op hun gedrag aanspreekt.

Low budget en inventieve middelen

Omdat de Fietsersbond niet over een gigantisch campagnebudget beschikt, is gezocht naar inventieve middelen en samenwerking met diverse partijen. De campagne is voor een deel zelf en voor een deel in samenwerking met bureau Rich ontwikkeld. Naast beperkte inzet van low budget, maar leuke en verrassende radio- en tv-spotjes, zijn er bel- en gebarenclinics als straatact, acties van lokale afdelingen van de bond, stickers en een website waar bezoekers onder andere hun verkeersvriendelijkheid kunnen testen en hun ‘attentmoment’ kunnen uploaden. Onder de inzenders van deze attentmomenten in beeld, tekst, foto of film, wordt iedere maand een fiets verloot. Verkeerspsycholoog Wildervanck is om twee redenen enthousiast over de campagne: “De Fietsersbond steekt hiermee ook de hand in eigen boezem, wat de geloofwaardigheid van de campagne sterk verhoogt. Daarnaast onderscheiden zich de ingetogen opzet en inhoud weldadig van de schreeuwerige ‘reclame’campagnes die we langzamerhand gewend zijn.”

Verkeersetiquette

Etiquettedeskundige en publiciste Reinildis van Ditzhuyzen ondersteunt de campagne met tips over prettige omgangsvormen tussen fietsers, automobilisten en voetgangers. Deze worden later mogelijk gebundeld in de Verkeersditz. Mevrouw van Ditzhuyzen is zeer enthousiast over de campagne: “Duidelijk en attent gedrag in het verkeer is niet tuttig, maar nuttig”.

Wethouder Ingrid de Bondt van Utrecht is enthousiast over de toon en het ontbreken van het opgestoken vingertje. “Kleine handelingen die er voor zorgen dat we ons als voetganger, fietsers, automobilist en buschauffeur prettiger voelen.” De gemeente Utrecht verspreidt de posters en folders onder andere in gemeentelijke fietsenstallingen en parkeergarages.

Samenvatting onderzoek Fietsersbond

Utrecht, 25 maart 2010

Fietsers ergeren zich net zo vaak aan automobilisten als automobilisten aan fietsers

De Fietsersbond liet voorafgaand aan de campagne Vriendelijkverkeer.nl een onderzoek uitvoeren om inzicht te krijgen in het bewustzijn van fietsers en automobilisten over hun eigen gedrag en dat van anderen en de bereidheid om hinderlijk gedrag te veranderen.

De belangrijkste conclusies:

Ergernis in het verkeer

  Volgens 73% van de fietsers en 81% van de automobilisten is het verkeer asocialer geworden dan vijf jaar geleden.
  Meer dan de helft van de automobilisten en fietsers geeft toe dat ze regelmatig hinderlijk gedrag vertonen in het verkeer.
  Fietsers zijn zich meer bewust van eigen hinderlijk gedrag en zijn over het algemeen eerder bereid hun gedrag te verbeteren dan automobilisten.
  Fietsende mannen geven vaker aan dat zij anderen tot last zijn in het verkeer dan fietsende vrouwen.
  Automobilisten ergeren zich net zo vaak aan het gedrag van fietsers als fietsers aan dat van automobilisten.
  Bijna de helft van de automobilisten ergert zich regelmatig tot vaak aan het gedrag van fietsers en vice versa.
  Een derde van de fietsers ergert zich regelmatig of vaak aan het gedrag van andere fietsers. In totaal ergeren zij zich echter meer aan het gedrag van automobilisten.


Gedrag fietsers

  Automobilisten en fietsers zijn het tamelijk eens over hinderlijk gedrag van fietsers: naast elkaar fietsen, geen richting aangeven, zonder licht fietsen
  Fietsers hebben vooral last van onoplettende andere fietsers, die bijvoorbeeld mobiel bellen etc.

Gedrag automobilisten

Fietsers hebben het meest last van automobilisten in kruispuntsituaties. Specifieke gedragingen: geen voorrang geven, geen richting aangeven, fietsers afsnijden en met hoge snelheid op een kruispunt afrijden. Daarnaast hebben fietsers last van inhalende automobilisten die onvoldoende ruimte laten.

Redactie

Reacties (0)