Nederlands English Français Deutsch
Gereedschap

Gemeenteraadsverkiezingen

Gepubliceerd op 26 februari 2010 00:00 (125 keer bekeken) 0Reacties

Op 3 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Omdat verreweg het grootste deel van de Nederlandse fietspaden onder beheer van de gemeenten vallen, zijn dit voor fietsers belangrijke verkiezingen.

In nummer 1 van jaargang 22 (2006) besteedde Ligfiets& uitgebreid aandacht aan de gemeenteraadsverkiezingen dat voorjaar. Inmiddels zijn we vier jaar verder, en zijn er op 3 maart weer verkiezingen. De meningen die in dat nummer stonden zijn nog steeds actueel, en ik raad iedereen aan om dat nummer er nog eens bij te pakken. Voor het gemak zijn de relevante artikelen uit dat nummer onlangs op online gezet (pdf).

Omdat verreweg het grootste deel van de fietspaden onder beheer van een gemeente valt, zijn de keuzes die we hier maken van belang voor het lokale fietsbeleid in de komende vier jaar. Goed nieuws daarbij is dat de fiets ook vanuit de landelijke overheid in de aandacht staat. Dit heeft gezorgd voor de financiering van ‘Fietssnelwegen’ – en ook voor een tweede ronde in dat project. Ook heeft Joop Atsma een nota geschreven voor Tweede Kamer met veel goede bedoelingen voor de fietser, al is het op dit moment nog niet duidelijk of er ook geld vrijgemaakt wordt voor de voorstellen. Kortom, in grote lijnen zal het wel goed komen met de fiets en haar berijders, ook al blijft het onderwerp om aandacht vragen.

Voor het dagelijks gebruik zijn het echter de details die van belang zijn. En daar kunnen lokale partijen flink van elkaar verschillen. Wel of geen voorrang voor fietsers, goede fietsenstalling bij station of winkelcentrum en de uitvoering van fietsvoorzieningen – asfalt of klinkers – bepalen voor een groot deel het dagelijks fietsgenot. Raadsleden, wethouders, en vaak ook de gemeenteambtenaren hebben een beperkte kennis van fietsen, laat staan ligfietsen. Bovendien zijn de meeste gemeenten groot ten opzichte van het aantal ambtenaren. Voor het opmerken van problemen zijn zij afhankelijk van de gebruiker: U dus.

Onder de noemer “samen sta je sterk”, raad ik aan om samen met de Fietsersbond op te trekken. De lokale afdelingen zijn goed op de hoogte van de plaatselijke situatie, en ze kennen de gemeente. Bovendien weten de meeste gemeenten ook wie er bij de Fietsersbond betrokken zijn, en dat de expertise op het gebied van fiets-infrastructuur niet te versmaden is. Vanuit de commissie infrastructuur onderhouden wij contact met het landelijk bureau van de Fietsersbond, om van die kant ook bij de Fietsersbond het belang van doorgaande routes over langere afstand te benadrukken – wellicht meer dan dat in het verleden het geval was.

Als je zelf contact zoekt met je gemeente om commentaar te leveren op een beleidsplan, of om te vragen een bepaalde route aan te pakken, maak dan duidelijk dat de wijziging die je voorstelt niet alleen voor ligfietsers interessant is, maar voor een grotere groep. Denk hierbij aan bakfietsen en kinderkarren, die hebben ook een afwijkende maat – langer en breder. Of denk aan de elektrische fiets. Wat ligfietsers al lang weten lijkt ook ontdekt door de massa: met de fiets kom je verder.

De komende tijd zullen er vele mooie beloftes gedaan worden. Als het beleid toch anders uitvalt dan beloofd, trek dan aan de bel. En als de beloftes van vier jaar geleden nog niet vervuld zijn, dan is dit het juiste moment om vragen te stellen. Het mag duidelijk zijn dat de komende raadsperiode financieel krap zal zijn in de meeste gemeenten. De overheid moet na het redden van de banken bezuinigen, en dat geeft minder financiële armslag bij gemeenten. Het is daarom van belang om creatief mee te denken, en ervoor te zorgen dat juist de fietsvoorzieningen niet in de knel komen.

Maarten Sneep, voorzitter infrastructuurcommissie NVHPV.

Zie ook:

Redactie

Reacties (0)