Nederlands English Français Deutsch
Gereedschap

Wijzigingen in bestuur NVHPV en wedstrijdcommissie

Gepubliceerd op 26 april 2009 00:00 (41 keer bekeken) 0Reacties

Tijdens de afgelopen ALV in Woerden, is Hans Wessels nieuw in het bestuur gekozen. Enkele weken later heeft Marcel van Eijk besloten het bestuur te verlaten.

Tijdens de geanimeerd verlopen Algemene Leden Vergadering werd Hans
Wessels unaniem verkozen tot nieuw bestuurslid. De
concept
notulen van de ALV worden binnenkort op ligfiets.net geplaatst.
Gedurende deze zelfde vergadering werd bij het agendapunt Commissies: WK/CV gesproken over het toekennen van wereldtitels. Vanuit de ALV kwam de opdracht aan de wedstrijdcommissie om dit nogmaals te
bespreken. De uitslag daarvan, het toekennen van meer dan één wereldtitel, was voor bestuurslid Marcel van Eijk aanleiding om zijn
taak binnen bestuur en WeCo neer te leggen. Met spijt is deze beslissing geaccepteerd.
Marcel wordt hartelijk bedankt voor de inzet die hij gedurende drie jaar in het bestuur en vele jaren binnen de WeCo heeft geleverd en het is fijn dat
hij zich voor de andere takken van de vereniging zal blijven
inzetten.
De definitieve richtlijnen voor het toekennen van de titel Wereldkampioen
zullen in de komende week online worden gezet.
Naast Marcel heeft ook Dennis Vermeij besloten zijn activiteiten voor de WeCo te
beëindigen, dit wegens chronisch tijdgebrek. Ook Dennis wordt bedankt
voor de inzet die hij voor de WeCo heeft gegeven.
Het mag duidelijk zijn dat, met het vertrek van twee ervaren WeCo-leden en een aankomend Wereldkampioenschap, er serieus behoefte is aan uitbreiding
van de WeCo. Mensen met hart voor de wedstrijden worden dan ook van
harte uitgenodigd om zich te kandideren.

Redactie

Reacties (0)