Nederlands English Français Deutsch
Gereedschap

Fietserbond nieuwtjes

Gepubliceerd op 11 mei 2008 00:00 (54 keer bekeken) 0Reacties

De fietsersbond blijft bezig met de succesvolle initiatieven zoals het onderzoek naar fijnstof en met de actie "mijn slechtste fietspad". De resultaten zijn verbluffend.

Allereerst het onderzoek naar fijnstof. Een werkelijk briljante vinding van de Fietsersbond werd uitgemeten in de website Fietsberaad om dan meteen de verkeerslichten langer op groen te laten staan voor fietsers. De verrassing is natuurlijk dat de hoeveelheid fijnstof in een auto uit onderzoek hoger is dan op de fiets. De tegenstrijdigheid zal de meeste automobilisten waarschijnlijk ontgaan.
De actie meldpunt "mijn slechtste fietspad" is niet echt bedoeld geweest als lange termijn project. Toch heeft Fietsersbond er een aantal behoorlijke successen mee gehaald. Op het Meldpunt ‘Mijn Slechtste Fietspad’ van de Fietsersbond zijn sinds mei 2005 meer dan 15.000 klachten en reacties binnengekomen over de slechte staat van fietspaden. De klachten gingen over 5600 locaties. De bond stuurt alle klachten door naar de wegbeheerder, gemeente of provincie. Lokale afdelingen van de Fietsersbond dringen bij gemeenten aan op oplossing van de knelpunten. Onderzoek van de Fietsersbond heeft uitgewezen dat 56% van die klachten inmiddels is opgelost. De klachten gaan vooral over gleuven in tegelfietspaden en hobbelende boomwortels. De slechte staat van het wegdek is niet alleen vervelend voor de fietser, maar leidt ook tot gevaarlijke situaties. Jaarlijks vinden er 67.000 eenzijdige letselongevallen met fietsers plaats, waarbij het wegdek en obstakels op de fietsroute een belangrijke oorzaak zijn. Doordat fietsers bij slecht wegonderhoud hun aandacht op het wegdek moeten richten, hebben ze minder oog voor de rest van de verkeersomgeving. Dit kan ook tot gevaarlijke situaties leiden.

Beste en slechtste wegbeheerders

Uit het onderzoek blijkt dat de gemeente Arnhem de best scorende wegbeheerder is. Deze gemeente loste 91 procent van de klachten op. Zwolle, Amersfoort en Rotterdam scoorden 80 procent. De provincie Noord-Holland scoorde met 18 procent het slechtst, gevolg door de provincie Gelderland (25 procent) en de gemeente Zoetermeer met 26 procent. Klachten kunnen bekeken en gemeld worden op www.fietsersbond.nl/meldpunt

Asfalt of tegels

De meeste klachten gaan over de erbarmelijke staat van tegelfietspaden. De Fietsersbond pleit dan ook voor meer asfaltfietspaden. Veel gemeenten kiezen voor tegelpaden omdat die na werkzaamheden goed zijn te herstellen. Uit de klachten blijkt dat dat onvoldoende gebeurt. “Het blijft lastig ambtenaren en bestuurders ervan te overtuigen dat fietsers toch echt fatsoenlijk wegdek nodig hebben. Auto’s met hun vier wielen en vering krijgen strak asfalt, terwijl fietsers over slechte verharding moeten hobbelen”, aldus Arien de Jong van de Fietsersbond. Gemeenten kunnen volgens de bond heel goed consequent voor asfalt kiezen. Om de kosten na werkzaamheden hoeven ze het niet te laten. De kosten voor herstel na werkzaamheden komen voor rekening van de kabelbedrijven. Bovendien is asfalt op de langere duur goedkoper, omdat tegelpaden heel veel onderhoud vergen.

Redactie

Reacties (0)