Nederlands English Français Deutsch
Gereedschap

verlichtingscampagne gestart

Gepubliceerd op 22 oktober 2001 00:00 (82 keer bekeken) 0Reacties

'Laat je zien!' Dat is ook het motto van de nieuwe fietsverlichtingscampagne van de Verenigde Verkeers Veiligheids Organisatie 3VO die in de loop van deze week begint.

Fietsers zijn extra kwetsbaar in het donker. Voor een betere herkenbaarheid en zichtbaarheid laten de verlichting en reflectie op fietsen vaak veel te wensen over. Vorig jaar kwamen 226 fietsers in het verkeer om het leven en raakten er ongeveer 7.000 ernstig gewond. Bijna een kwart van hen was betrokken bij een verkeersongeval tijdens schemer en duisternis.

Voor de nieuwe 3VO-campagne is een folder gemaakt met fietsverlichtingswijzer, wettelijke regels, adviezen, suggesties en tips voor meer comfort en veiligheid. Ook is er een internetsite (www.3vo.nl) en worden er flyers verspreid en affiches opgehangen. Lokaal en regionaal houden plaatselijke 3VO-afdelingen in samenwerking met politie, scholen en rijwielhandelaren fietscontroles. Een aantal politiekorpsen is van plan strenger en vaker op fietsverlichting en reflectie te gaan controleren. 3VO is verder met de fietsbranche in overleg over het opstellen van een protocol, waarin basisvoorwaarden moeten worden opgenomen waaraan de zichtbaarheid van een veilige fiets moet voldoen.

Omdat op 1 mei jl. op gewone kruispunten bestuurders van rechts -dus vooral fietsers – voorrang hebben wordt in de campagne niet alleen extra aandacht besteed aan deugdelijke fietsverlichting, maar ook aan de verplichte cirkelvormigezijreflectie op de fietsbanden. Fietsers die niet tijdig worden gezien krijgen geen voorrang, aldus 3VO. Bijna de helft van alle fietsers rijdt zonder verlichtingen reflectie. In sommige steden en delen van het land is er sprake van nog grotere aantallen fietsers zonder licht. Van de fietsers boven de 12 jaar zegt zelfs 60% wel eens in het donker zonder licht te fietsen. Het grote belang van zien en gezien worden blijkt uit wetenschappelijke berekeningen: elk procent meer fietsers met licht aan scheelt jaarlijks 25 slachtoffers!

Met het oog op een veiliger verkeer is 3VO er groot voorstander van dat in ons land de verkoop van fietsbanden zonder cirkelvormige zijreflectie wordt verboden. Consumenten moeten er altijd op kunnen rekenen dat de fietsen en fietsonderdelen die ze kopen voldoen aan de wettelijke regels. Voorts wil de verkeersveiligheidsorganisatie het gebruik van batterijverlichting (LED), die kan worden gebruikt als de voorgeschreven fietsverlichting plotseling uitvalt, officieel wordt toegelaten. Nu is er nog sprake van een gedoogsituatie. Ook zouden alle fietsen voortaan voorzien moeten worden van een witte voorreflector omdat daarmee jaarlijks ongeveer 420 slachtoffers van fietsongevallen bespaard kunnen worden. Behalve losse voorreflectoren, zijn inmiddels ook in de koplamp geïntegreerde versies leverbaar.

Bij schemer en duisternis moeten fietsen verplicht zijn voorzien van een rood achterlicht en een rode achterreflector, beide met NL-keurmerk. Ook ambergele pedaalreflectoren zijn verplicht. De witkleurige reflectie op beide zijden van de fietsbanden moet altijd cirkelvormig zijn en voldoen aan Europese eisen. Belangrijk punt is dat reflecterende banden onder alle invalshoeken het licht weerkaatst van andere voertuigen. Een wit of geel reflecterend achterspatbord is niet meer verplicht, maar vergroot wel de verkeersveiligheid van de fietser.
Voor de fietsverlichtingscampagne 'Laat je zien!' werkt 3VO samen met 3M Innovation, Vredestein, Axa-Basta, Spanninga en Handelshuis W. Rutteman BV.

Zie ook:

Redactie

Reacties (0)