Nederlands English Français Deutsch
Gereedschap

Triest record, 10000 klachten over fietspaden

Gepubliceerd op 25 juli 2006 00:00 (56 keer bekeken) 0Reacties

Meer dan 10.000 klachten over slechte fietspaden. De meeste klachten komen uit Amsterdam en omgeving.

In mei 2005 lanceerde de Fietsersbond het Meldpunt ‘Mijn slechtste
fietspad’. Fietsers werden opgeroepen melding te maken van slecht
onderhouden fietspaden. Een jaar later zijn er zo’n 10.000 klachten
verdeeld over meer dan 4000 knelpunten ingestuurd naar
het meldpunt op de site. Gemeenten hebben, voor zover bekend bij de
bond, al honderden slechte plekken verbeterd en vele andere verbeteringen
toegezegd. De Fietsersbond verwacht dat er de komende tijd nog veel meer
hobbels, bobbels en scheuren in fietspaden worden weggewerkt. De
Fietsersbond stuurt alle meldingen door naar gemeenten en provincies. Ook
de 130 lokale afdelingen van de bond dringen er bij hun gemeente op aan de
slechte plekken te verbeteren.

De top 5 van aantal klachten per gemeente wordt aangevoerd door Amsterdam,
gevolgd door Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Eindhoven. Ook in de top tien
van klachten per fietspad scoort de Amsterdamse regio hoog: het fietspad
van Amsterdam naar Muiden staat op één en de fietsroute van Amsterdam
Noord langs het Noord-Hollands Kanaal op nummer zeven. Aan dit laatste
probleem wordt gewerkt.
In de top vijf van klachten per fietspad staan verder een kasseienfietspad
tussen de stadsmuur en het nieuwe winkelcentrum ‘het Eiland’ in het
centrum van Zwolle, en slecht onderhouden fietspaden in Maassluis, Den
Haag en Rotterdam. De klachten op de Uithof in Utrecht zijn inmiddels
opgelost. De actie ‘Mijn slechtste Fietspad’ wordt gevoerd in het kader
van het 30-jarig jubileum van de Fietsersbond. In de loop van die jaren is de aandacht voor fietsbeleid fors gegroeid. Er ligt nu meer dan 22.000
kilometer fietspad en de fiets is goed voor meer dan 14 miljard
milieuvriendelijke kilometers per jaar. “Dat is een prachtig resultaat,
waar we trots op mogen wezen,” aldus Miriam van Bree van de Fietsersbond.
“Maar als er geen aandacht en budget is voor onderhoud, dan zijn we snel
terug bij af. De enorme stroom klachten die nog dagelijks groeit, toont de
noodzaak van onderhoud van de fietspaden onomstotelijk aan.”

In juni presenteerde de Fietsersbond samen met de Unie KBO een onderzoek
naar het fietsgedrag van senioren. Hieruit bleek dat ook oudere fietsers
heel veel last hebben van slecht wegdek.
Jaarlijks krijgen naar schatting 20.000 fietsers een ongeval ten gevolge
van hobbels, scheuren en kuilen in het fietspad.

Op www.fietsersbond.nl/meldpunt zijn de klachten, al dan niet met foto, en
per gemeente te bekijken. Men kan daar ook een eigen klacht of
steunbetuiging invullen.
Zie ook:

Redactie

Reacties (0)