Nederlands English Français Deutsch
Gereedschap

Digitale fietsrouteplanner

Gepubliceerd op 13 juni 2006 00:00 (80 keer bekeken) 0Reacties

De fietsrouteplanner voor provincie Utrecht is klaar, daarmee komt een gratis digitale fietskaart van Utrecht online. Vele keuzemogelijkheden zijn aan te geven.

De Fietsersbond heeft een digitale fietsrouteplanner ontwikkeld voor de
provincie Utrecht en de Gooi- en Vechtstreek (NH). Met deze
fietsrouteplanner kunnen gebruikers niet alleen begin- en eindpunt van de
route opgeven, maar ook persoonlijke voorkeuren zoals de kortste, de best
geasfalteerde of de meest groene route. Ruim honderd ervaren fietsers
leverden de afgelopen maanden de input voor wat waarschijnlijk de meest
complete fietskaart ooit is. De planner is gebaseerd op deze zeer
gedetailleerde fietskaart van de provincie. De planner is vanaf 14 juni
gebruiksklaar en kan gratis gebruikt worden op internet via
www.fietsersbond.nl/fietsrouteplanner.

Tot nu toe was er geen goede digitale routeplanner voor fietsers. In de
routeplanners voor het autoverkeer ontbreken verbindingen zoals
vrijliggende fietspaden, handige fietsdoorsteekjes en wegen die wel voor
fietsers maar niet voor het autoverkeer toegankelijk zijn. Door de
bijdragen van vrijwilligers van de Fietsersbond uit de hele provincie
konden deze gegevens in de fietsrouteplanner worden opgenomen. De
fietsrouteplanner is een product van de Fietsersbond. De planner is
financieel mogelijk gemaakt door de provincie Utrecht. De technische
realisatie is in handen van softwarebedrijf Demis uit Delft
(www.demis.nl). Ook andere provincies hebben belangstelling om samen met
de Fietsersbond digitale routeplanners te maken. De bond hoopt binnen
afzienbare tijd een digitale fietsrouteplanner voor heel Nederland
beschikbaar te hebben. (noot van de redactie, diezelfde Demis heeft wel een routeplanner al langer beschikbaar voor Zuid-Holland).

Speciaal voor fietsers
Met de fietsrouteplanner kunnen gebruikers verschillende voorkeuren
opgeven. Een woon-werkfietser bijvoorbeeld kan de kortste of snelste route
kiezen, maar een racefietser een route over glad asfalt. Recreatieve
fietsers kunnen kiezen voor groene routes, een route langs het water of
zoveel mogelijk over schelpenpaadjes. Ook is het mogelijk een rondrit te
plannen. In de routeplanner worden de kwaliteit van het wegdek en
verkeershinder meegenomen. Dit maakt de routeplanner uniek en echt
waardevol voor fietsers. Uniek is ook dat de geplande route in een
GPS-apparaat kan worden gezet.

Waarschijnlijk is voorgenoemde routeplanner dus zeer gebruikersvriendelijk, eerdere routeplanners gingen ook wel eens uit van bewegwijzerde lange-afstands-fietspaden maar die zijn vaak echt recreatief. Een initiatief om snelle fietspaden landelijk in kaart te brengen is gestart door een ligfietser en is onlangs in een bericht naar voren gekomen. Ook daar wordt veel samengewerkt met grote aantallen fietsers en mensen die lokaal goed bekend zijn.
Een andere ontwikkeling is te zien op Hiking site, die aangeeft dat nu tegen redelijke prijzen kaartmateriaal digitaal te krijgen is.
Maar wil je niet van je kaarten af? Kijk dan even in dit oude bericht.
Zie ook:

Redactie

Reacties (0)