Nederlands English Français Deutsch
Gereedschap

Globaal verslag jaarvergadering

Gepubliceerd op 15 februari 2005 00:00 (25 keer bekeken) 0Reacties

Uw redactie was bij de jaarvergadering aanwezig en maakte wat aantekeningen. De notulen volgen later, hier een aantal punten die zijn besproken in vogelvlucht.

Algemene Ledenvergadering nvhpv

De onderwerpen van de jaarvergadering in vogelvlucht.

Verschillende werkgroepen kwamen aan de orde:

- De redactie van Ligfiets& maakte dankbaar gebruik van de extra tijd die aanwezig was om mensen te vragen die interesse hebben om redactielid te worden. Ook is nog een extra vormgever nodig, om bij toerbeurt het blad vorm te geven.
Vele onderwerpen zijn dit jaar gepasseerd en er zijn plannen genoeg voor de toekomst. Omdat de vereniging dit jaar 20 jaar bestaat komt er een speciaal lustrumnummer.

- Internet: Er zijn vreselijk veel ideeën en er gebeurt ook heel veel. We hebben een goede eigen server. De beperkende factor is de programmeerkracht. Onderhoud gaat uiteraard voorop, maar daardoor komen vooral nieuwe leuke toevoegingen op de wachtlijst.
Er worden hiervoor extra programmeurs gezocht.

Er wordt aan de redactie gevraagd waarom er niet meer productnieuws is. De fabrikanten leveren niet altijd veel info op hun eigen sites. Besproken is dat als er nieuws wordt gemaild naar de redactie, daaraan in een artikel wel wat meer aandacht kan worden gegeven.

- Cycle Vision: Het afgelopen jaar is weer succesvol geweest. De organisatie haalde alles uit de kast om een gewijzigde terreinindeling goed te laten lopen. Voor het nieuwe jaar is het comite aangevuld met nieuwe medewerkers.
Er zijn weer nieuwe ontwikkelingen gestart bijvoorbeeld het pedalcar project. Het evenement wordt verplaatst naar Zandvoort en is er op zondag een Cyclosportief, waardoor er ook 'nieuw' publiek komt. Het terrein wordt compacter ingedeeld, dus kortere loopafstanden en overzichtelijker. We letten stevig op een goede basis voor de toekomst. Daarop vertrouwen we ook. Het is nu meer werk maar we verwachten
ook voordelen.

- Weco: Algemeen idee is dat er gevarieerde wedstrijden worden gehouden. Voor het komende jaar wordt er zelfs een
klimtijdrit ingepland.

Geopperd wordt dat wedstrijden soms gecombineerd kunnen worden met een leuke vakantie. Denemarken en het WK daar
wordt als voorbeeld genoemd.

Er was vanuit de zaal een discussie (die al vaker heeft gewoed) over de vraag of het nu verstandig is om iedereen in één grote open klasse tegen elkaar te laten racen of verschillende klassen te hanteren. Beide strategieën hebben hun eigen voor- en nadelen. Hierover is het laatste woord dus zeker nog niet gesproken.

- Taco: Er zijn vrij weinig mensen met technische onderwerpen bezig. Wel is er regelmatig een onderzoek. Er is een velomobiel-testdag geweest; de srm-meter en rotorcranks worden onderzocht. Extra mensen met een technisch/wetenschappelijke achtergrond zijn welkom.

- PR: de gebruikelijke beurzen zijn weer gehouden. Jeroen Peeters ziet zich genoodzaakt om te stoppen met de
PR-commissie en het bijbehorende bestuurslidmaatschap.
Daardoor ontstaat een oproep voor een extra lid in de PR-werkgroep.

- Katoco: Paulus den Boer heeft na 5 jaar het estafettestokje overgedragen aan Marcel Vriezekolk.
Nieuw dit jaar is het regelen van de camping tijdens Cycle Vision.

- Ihpva: Niet snel met ontwikkelingen. Dingen binnen de IHPVA gebeuren erg traag doordat de leden over de hele wereld verspreid wonen en moeten communiceren middels E-mails. De IHPVA heeft een vernieuwde website.

- Bestuur: De wijziging is dat het bestuurslid Jeroen Peeters (communicatie) aftreedt.
Tevens geeft Erik Wannee aan dat hij hooguit nog één jaar secretari wil blijven, omdat hij zijn aandachtsveld na deze 5 jaar graag wil gaan verleggen naar de TACo en/of andere zaken binnen de vereniging. Nieuwe kandidaten voor de taak van secretaris zijn welkom.

Financiën: Opnieuw blijft de vereniging positieve balans houden en dus iets in vermogen toenemen. Dat komt voor een deel doordat enkele uitgaven (kalender, kaartspel) niet zijn gemaakt. Overigens komt het kaartspel er het komend jaar
wel.
Het eigen vermogen van de vereniging is nu groot genoeg om
zelfs een volledig debacle van Cycle Vision te kunnen
overleven. Daarom moet het vermogen niet verder toenemen.
Dus wordt besloten dat het lidmaatschapsgeld voor 2005 en
2006 wordt bevroren.

Rondvraag:
Interesse in het blad fiets, de pr commissie krijgt van Bert
Bom de eerste uitvoeringen.

Richard Blom vraagt zich af of er in het
wedstrijdtijdregistratiesysteem nog een investering mogelijk
is. Later bleek http://www.ligfiets.net/advertenties/index.php3?soort=vermist#id4505" target="_blank">dat iemand nog een jas en een pet kwijt is geraakt op de vergadering.

Redactie

Reacties (0)