Nederlands English Français Deutsch
Gereedschap

VVD-er op ligfiets?

Gepubliceerd op 31 oktober 2004 00:00 (41 keer bekeken) 0Reacties

Plat Zwolsch heeft de fractievoorzitter van de VVD de handschoen toegeworpen door hem uit te dagen om een toertochtje mee te rijden op een ligfiets. Daar was natuurlijk een reden voor... Lees in het uitgebreide bericht de details.

De discussie over het wel of niet mogen parkeren van giga-auto's in Nijmegen heeft ook de Zwolse politiek beroerd. Na een voorstel van GroenLinks en het CDA maakt de fractievoorzitter van de VVD, de heer Piet van Dijk, de opmerking dat ligfietsen even gevaarlijk zijn in het verkeer als de grote SUV-s en Jeeps.
Plat Zwolsch heeft hier op ingespeeld door hem uit te nodigen om een toertocht op een hem ter beschikking gestelde ligfiets te rijden...

De reactie was alsvolgt:

Geachte heer, mevrouw,

Hartelijk dank voor uw uitnodiging voor de ligfietsentourtocht op zondag
31
oktober. Helaas is onze fractie niet in de mogelijkheid op uw uitnodiging
in
te gaan vanwege andere verplichtingen.
Overigens vindt de VVD dat iedere Zwollenaar het recht heeft om zich te
verplaatsen in en voertuig naar keuze. Het voertuig dient dan wel te
voldoen
aan de eisen die de wegenverkeerswet hieraan stelt. Een discussie over
aparte behandeling van de zogenaamde Sport Utility Vehicles vindt de VVD
daarom onzinnig omdat deze auto's voldoen aan de criteria in de
wegenverkeerswet. Om deze onzinnigheid in de discussie te benadrukken heb
ik
de ligfiets als voorbeeld genoemd. Ook bij deze soort fietsen is sprake
van
een afwijkende vorm, die mogelijk bij andere verkeersdeelnemers gevoelens
van onveiligheid kan oproepen. Echter ook voor de ligfiets geldt dat deze
volgens criteria in de wegenverkeerswet zal voldoen.
De VVD vindt dat bestuurders van welk voertuig dan ook zelf
verantwoordelijk
zijn voor de veiligheid. Indien afwijkende vormen en maten de veiligheid
autonoom kunnen beinvloeden zal hiervoor op landelijke schaal wetgeving
ontwikkeld moeten worden. Dit is nu niet aan de orde en daarom is de door
Groen Links De Groenen en het CDA opgestarte discussie hierover onnodig en
overbodig.
Ik wens u namens de VVD een zeer aangename fietstocht toe en maak bij een
andere gelegenheid graag gebruik van het aanbod om eens nader kennis te
maken met uw ligfietsenclub.

Vriendelijke groet,

Namens de VVD Zwolle

René de Heer

Zie ook:

Redactie

Reacties (0)